Täysistunnon puheenvuoro
PTK
126
2020 vp
Täysistunto
Torstai 8.10.2020 klo 10.00—22.01
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
19.47
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! 25.6.2018 uutisoitiin, että ulkoministeriöllä on 1,2 miljoonaa euroa kehitysyhteistyörahoja, joita on väärinkäytetty, ja väärinkäytöksiin liittyviä epäilyjä ulkoministeriö sai 16—28 kappaletta vuosittain vuosina 2015—2018. Kysyisin teiltä, ministeri: onko näitä rahoja saatu takaisin perittyä? 
Suomi on lopettanut kehitysyhteistyön Sambian kanssa, ja vuonna 2023 maksetaan viimeinen erä. Kysyisin, miksi ihmeessä vielä maksetaan, koska Sambiassa nämä epäilyt kohdistuivat juurikin Suomen tukemaan sosiaaliturvaohjelmaan ja ne rahat eivät menneet sinne oikeisiin kohteisiin. Tein tästä myös kirjallisen kysymyksen vuosi sitten. 
Ministeri Skinnarilta kysyisin liittyen koulutusvientiin: Eikö olisi viisasta mennä paikan päälle? Miten edistätte sitä, että esimerkiksi hoitotyötä voidaan lähteä opettamaan paikan päälle? 
Ja lopuksi ministeri Pekka Haavistolle haluan antaa kiitoksia koronakriisissä toimimisesta, kun järjestitte suomalaisia kotiin. [Puhemies koputtaa] Tiedän, että otitte sydämen päälle sen asian. 
Viimeksi julkaistu 26.11.2020 13.37