Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Täysistunnon puheenvuoro PTK 126/2020 vp Täysistunto Torstai 8.10.2020 klo 10.00—22.01

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
21.39 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Meillä oleskelee Suomessa laittomasti tuhansia henkilöitä — tarkkaa lukua ei tiedetä — ja olisikin erittäin tärkeää, että näistä laittomasti maassa oleskelevista, kun he vaikka hakeutuvat sosiaali‑ ja terveydenhuollon palveluihin, pidettäisiin jonkunlaista kirjaa, heidät rekisteröitäisiin. Eduskunnassahan käsiteltiin vuonna 2017 sosiaalihuoltolaki, jonka myötä laittomasti maassa oleskelevien palvelut korvataan kunnille, ja täällä budjettikirjassa on aina vuosittain se tietty summa, noin 6 miljoonaa euroa, sitten varattu sitä rahaa. Silloin me perussuomalaiset sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa esitimme erilaisia lausumia, muun muassa sen, että nämä laittomasti maassa oleskelevat tulisi rekisteröidä, ja se meidän esityksemme sai täällä eduskunnan suuressa salissa myös kannatusta, muun muassa vihreiltä. Olisinkin toivonut, että hallituksessa voisitte käydä keskustelua ja viedä eteenpäin näitä silloin yhdessä kannatettuja esityksiä. Siellä oli myös kustannusten seuranta ja kannustus maasta poistumiseen, koska eihän ole kenenkään etu, että laittomasti maassa oleskelevat ovat täällä Suomessa. 

Arvoisa puhemies! Nämä olivat näistä laittomasti maassa oleskelevista ja siitä, mitä budjettikirjassa heistä sanotaan, mutta haluan vielä nostaa muutaman asian tähän esille. 

Sosiaali‑ ja terveysministeriön hallinnonalalla mainitaan ja nostetaan esille ikäihmisten hoito, äärettömän tärkeä asia, ja tämä hoivahenkilöstö, josta äsken puheenvuorossani jo puhuin, mutta myös omaishoidon kehittäminen ja kotihoito. Näenkin, että meidän ensi vuoden suurin tavoite ikäihmisten hoidossa on kotihoidon kehittäminen, ja toivon, että hallitus oikeasti valmistelee henkilöstömitoitusta myös sinne kotihoitoon, koska tällä hetkellähän sitä ei ole, ja se on aina vähän arvailujen varassa, millä tavalla siellä kotihoidossa toimitaan, riittääkö siellä sitä henkilöstöä. Olisi erittäin tärkeää, että kotihoito laitetaan kuntoon ensi vuonna, kun nyt ollaan tätä henkilöstömitoitusta saatu kuntoon jo tähän pitkäaikaiseen hoivaan. 

Omaishoidosta sen verran, että toivon, että hallitus huomioi sen, että kun tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen, monet omaishoitajat eivät ole kyenneet pitämään lakisääteisiä vapaapäiviä, niin miten olisi mahdollista, että he voisivat pitää niitä vaikka ensi vuoden puolella, jos siellä on sitten paremmat näkymät. Se johtuu siitä, että hoivapaikkoja on yksinkertaisesti suljettu, niitä ei ole ollut, ja omaishoitajat ovat sitten jääneet sinne omiin koteihinsa hoitamaan läheistään — toki myös tehneet sen mielellään, koska turvallisuus on ollut kaikille hyvin tärkeää näinä vaikeina aikoina. 

Hoitovelkaan, mitä jatkuu pitkälle ensi vuoteen, kuuluu myös hammashoito, muun muassa katse ikäihmisten hampaisiin. He eivät välttämättä pääse sinne hoitoihin. On erittäin tärkeää, että hallitus, erityisesti sosiaali‑ ja terveysministeriö, pitää tämän mielessä, samoin kuin myös sen, että vakavat sairaudet eivät jää tutkimatta ja hoitamatta ja kasvaimet leikkaamatta sen takia, että kiireetöntä hoitoa viivytetään ja ihminen ei sinne hoitoon uskalla hakeutua. Elikkä tärkeää on viestittäminen hallituksen linjalla myös siitä, mitä korona-aikaan saa tehdä, mitä ei.