Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Täysistunnon puheenvuoro PTK 126/2020 vp Täysistunto Torstai 8.10.2020 klo 10.00—22.01

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
11.56 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen :

Arvoisa puhemies! Jäi ainakin edustaja Niemelle ensimmäiseltä kierrokselta vastaamatta: ilmapuolustusta kyllä kehitetään, myös siinä on hankkeita olemassa. Edustaja Kyllönen kysyi tätä samaa asiaa, koskien sekä drooneja että korkeavaikuttamista. Molemmissa on hankkeita kyllä tulossa. 

Edustaja Vähämäki, HX-hankkeen käyttökustannukset on tärkeä asia. Se otetaan huomioon tässä valinnassa, ja niiden katto on määritelty tässä tarjouskilpailussa. Mitä tämä teollinen yhteistyö voi olla, ja mikä se aikataulu voi olla? Se kuuluu tähän kilpailuun ja on osittain myöskin neuvottelukysymys, vaikka sen aikataulutuksen suhteen. 

Edustaja Kiuru, tiedustelulainsäädäntö on ollut todella tärkeä, viime eduskunnan tärkeimpiä päätöksiä. Se on osoittautunut toimivaksi ja hyväksi. Se on toki ollut toiminnassa vasta aika vähän aikaa mutta näyttää toimivan niin kuin oli tarkoituskin. 

Edustaja Väätäinen, viranomaisyhteistyö on todella tärkeää. Varmaan näyttävin esimerkki siitä oli Puolustusvoimien koronavirka-apu Uudenmaan eristämisessä. 800 varusmiestä ja 50 kantahenkilökuntaan kuuluvaa oli poliisin apuna. 

Edustaja Kettuselle: Kainuun sotilassoittokunta — en nyt ihan tältä seisomalta lupaa sitä, mutta jos nyt alkuun lupaisin tulla käymään Kainuun prikaatissa. 

Edustaja Harjanne, Koulutus 2020 etenee kyllä. On totta, että varusmiesten palaute on ollut oikein hyvää ennen koronaa, mutta ehkä pienenä yllätyksenäkin myös korona-aikana palaute on ollut todella hyvää, siis se, mikä saadaan varusmiehiltä, kun he lopettavat palveluksen ja kysytään, että millaista oli, mitä piditte. Tässä on pitkät aikasarjat, eli se on aitoa. 

Puolustusyhteistyöstä Euroopassa oli tässä useampi kysymys. On aika monta järjestelyä, missä Suomi on mukana. Tällä vaalikaudella varmaan merkittävin uusi avaus oli tuo Suomi—Ruotsi—Norja, mihin laitoin nimen paperiin pari viikkoa sitten. Niitä alkaa nyt olla sen verran, että määrää nyt ei ole erityistarvetta hamuta lisää, että katsotaan pikemminkin, miten ne kehittyvät, missä niistä on elinvoimaa, mistä aitoa hyötyä Suomelle. Ei ole tarvetta mihinkään välittömään karsimiseenkaan, en sellaistakaan sano, mutta aika näyttää, missä niistä on enemmän elinvoimaa ja hyötyä meidän kotimaiselle puolustuksellemme ja eurooppalaiselle yhteistyölle. Tietysti pitäisin järkevänä, että EU:n puitteissa saataisiin tätä yhteistyötä mahdollisimman paljon järjestymään niin, että kovin pitkälle tulevaisuuteen ei olisi kovin monia erilaisia rakenteita, mutta tämä ei ole tietenkään yksin meistä kiinni. 

Edustaja Mäenpäälle Puolustuskiinteistöistä, tästä aikatauluasiasta: Se minun tietojeni mukaan pitäisi saada tästä talosta ulos viikolla 48, jotta se voisi tulla voimaan ensi vuoden alusta. Tämähän on nyt täällä valiokunnissa, eli se on pykälien sisällön osalta eduskunnan käsissä enemmän kuin meikäläisen käsissä. Jos se ei siinä onnistu, niin tulee joittenkin kuukausien viive. Se olisi hieman harmillista, mutta ei nyt maailma siihenkään kaadu. Tärkeintä on, että saadaan hyvää lainsäädäntöä aikaiseksi. Toivon tietysti, että se tulisi aikataulussa ulos ja te täällä käsittelette niitä sisältöasioita ja tarvittaessa teette muutoksia, jos löytyy yhteisymmärrystä siitä. [Juha Mäenpää: Entä se toimitusjohtaja?] — Sekin on eduskunnan asia. En näe sitä itse valtavan suurena asiana, onko henkilön nimitys johtaja vai toimitusjohtaja, mutta sekin on eduskunnan käsissä oleva asia. 

Edustaja Risikko, tämä puhdistusjärjestelmän tilanne, mitä kysyitte: On totta, että tämmöinen kehitettiin, elikkä maskeja ja suojatakkeja voidaan puhdistaa tarvittaessa Puolustusvoimien uudella kalustolla. Se on tällä hetkellä niin sanotusti hyllyssä, koska sitä ei juuri tällä hetkellä tarvita, mutta se on käyttöön otettavissa sieltä, ja tämä on viestitetty myös sosiaali- ja terveysviranomaisille. Varmaan parasta, että saataisiin omaa uudistuotantoa, mutta jos tilanne äityy pahaksi, niin tämäkin väline on kyllä todella edelleen olemassa. 

Edustaja al-Taee, tämä vuoden 1972 avaruussopimus, myönnän, ei ole itselleni kovin tuttu asia, mutta täytyypä tsekata. 

Edustaja Yrttiaho, tämän investoinnin hintakatosta pidetään kiinni, mutta on selvää, että tulee esimerkiksi merkittäviä elinkaarikustannuksia, jos katsotaan kymmeniä vuosia eteenpäin. Piikki ei kuitenkaan ole auki, ja puolustusvaliokunnassa on äskettäin käyty läpi näitä yksityiskohtia tähän hintakysymykseenkin liittyen. 

Edustaja Laiho, varusmiesten käytössä virka-aputehtävissä on lainsäädännöllisiä rajoitteita, elikkä emme saa saattaa varusmiehiä esimerkiksi kohtuuttomaan terveydelliseen vaaraan, ja se aika paljon määrittää sitä, minkälaisissa tehtävissä varusmiehet voivat olla, mutta oma ohjeeni ja toiveeni puolustushallinnon suuntaan ja Puolustusvoimien suuntaan on ollut se, että autetaan, kun vain suinkin on mahdollista. 

Edustaja Savola kysyi, voidaanko Afganistanista lähteä. Sitä ei voi varmaksi sanoa vielä, eikä voi varmaksi sanoa, mikä tuon kansainvälisen operaation kohtalo on, mutta on totta, niin kuin olen lehtihaastattelussakin todennut, että tämmöisiä aikeita maailmalla on, ja jos sieltä muu porukka lähtee, niin kyllä muuten Suomikin lähtee silloin sieltä. Emme me sinne yksin jää. Mutta seurataan Afganistanin tilannetta, kansainvälisen operaation ratkaisuja, ja tehdään päätöksiä sitten nämä huomioiden. 

Edustaja Puisto, näitä aloitteita on analysoitu ministeriössä kyllä, ja näitä käydään valiokuntien kanssa läpi vuosittain myöskin vähän tarkemmin. 

Edustaja Nurmiselle: HX:ssä on ulkopuolinen arvio teetetty. 

Ja, edustaja Kärnä, Puolustusvoimilta tuli uusi ohjeistus liittyen varusmiesten maastoruokailuun. Siinä on ollut parantamisen varaa. Itse tapaan Leijona Cateringin edustajia huomenna tämän asian tiimoilta. 

Edustajat Kivisaari ja Asell, varusmiesten kunto on heikentynyt. Se on koko ikäluokan kunto, ei vain varusmiesten, ja näkisin, että kouluilla ja kodeilla olisi tässä vastuuta, että tässä pitäisi lähteä jo vähän nuoremmista liikkeelle. 

Ja, edustaja Kari — joka ei jää kahta kertaa ilman vastausta kysymykseensä — kysyi, voidaanko olla varmoja, että tämä päätös voidaan tehdä ensi vuonna. No, sanoisin, että voidaan olla jokseenkin varmoja. Sataprosenttista varmuutta en tällaisena korona-aikana pysty lupaamaan, mutta jokseenkin varmoja voidaan olla. — Kiitoksia.