Täysistunnon puheenvuoro
PTK
129
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02—21.40
8
Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä
Keskustelualoite
15.30
Antti
Kaikkonen
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tuo pääministeri Sipilän hahmottelema Suomen linja tuntuu aika järkevältä. Toimimme vähemmän mutta paremman EU-sääntelyn puolesta ja korostamme läheisyysperiaatetta. Kyllähän suurissa talouden ja turvallisuuden kysymyksissä samoin kuin kestävässä kehityksessä ja bio- ja kiertotalouden edistämisessä yhteinen päätöksenteko tuo lisäarvoa. Sen sijaan pientä nippelisääntelyä, joka vaikeuttaa yritysten tai kansalaisten arkea ja puuttuu kansallisiin ominaispiirteisiin — emme me sellaista tarvitse.  
Arvoisa puhemies! Suomen EU-puheenjohtajuus ensi vuoden toisella puoliskolla on merkittävä vaikuttamisen paikka, ja varmaan unioni on silloin saranavaiheessa. Meillä on täällä hyvä yhteinen linja, kansalaiset keskiöön, ilmastopolitiikka haltuun, vahvempi Eurooppa maailmassa, ja se huomioi myös pohjoiset olosuhteemme. Se on perusta vahvalle EU-vaikuttamiselle. Tämä EU-puheenjohtajuus on kansallinen, yhteinen tehtävä, mutta, arvoisa puhemies, toivottavaa kyllä on, että tulevan EU-puheenjohtajakauden aikana maallamme on pääministeri, jolla on tuore ja hyvä tuntuma näihin kysymyksiin.  
Viimeksi julkaistu 13.12.2018 13:52