Täysistunnon puheenvuoro
PTK
13
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 2.6.2015 klo 12.00—21.59
3
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta
Valtioneuvoston tiedonanto
18.45
Tiina
Elovaara
ps
Arvoisa rouva puhemies! Hallitusohjelma leikkauksineen on aiheuttanut odotetusti kovan kritiikkitulvan. Vaikeista päätöksistä huolimatta on ohjelmassa myös hyviä asioita. Erityisesti koulutuksen leikkauksia on moitittu. Koulutuksen puolelle tulee kuitenkin useita positiivisia asioita. Otamme käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä, uudistamme pedagogiikkaa, parannamme koulurauhaa ja lisäämme tunnin liikuntaa koulupäivään. Lisäämme taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa. Haluamme myös lisätä työelämälähtöistä oppimista uudistamalla oppisopimuskoulutusta. 
Arvoisa puhemies! Erityisen iloinen olen etsivän nuorisotyön ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamisesta. Yhtä lailla tärkeää on lastensuojelun uudistaminen ja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaaminen. 
Arvoisa puhemies! Opposition kritiikistä huolimatta uskon, että omaishoidon resurssien parantaminen sekä perustulokokeilu ilahduttavat yli puoluerajojen. Kipeät leikkaukset tuntuvat monilla sektoreilla. Toimivaan demokratiaan kuuluu moniäänisyys sekä valveutunut oppositio. Maailman tapahtumat, eurokriisi sekä viime hallituksen huono ja päätöskyvytön politiikka ovat ajaneet Suomen välttämättömän eteen. On kyettävä katsomaan peiliin yli puoluerajojen. Erityisen kipeää katsominen on nykyisille oppositiopuolueille, sillä heidän harjoittamansa politiikka on ollut vauhdittamassa hallitsematonta velkakehitystä. 
Arvoisa rouva puhemies! Vaikka peiliin katsominen ja päätösten kestäminen tekee kipeää, toivon, että aiemman politiikan harjoittajat kykenevät antamaan itselleen anteeksi. Nykyinen hallitus haluaakin kutsua opposition mukaan rakentavaan vuoropuheluun sekä laittamaan Suomea kuntoon. Hallituksen tekemät välttämättömät toimet varmistavat, että voimme huolehtia toisistamme jatkossakin ja että jaettavaa olisi tulevaisuudessa enemmän. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2016 10:16