Täysistunnon puheenvuoro
PTK
13
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.2.2020 klo 14.00—17.04
3
Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakaudesta
Pääministerin ilmoitus
PI 2/2020 vp
14.58
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
Arvoisa puhemies! Kuten tässä moneen kertaan on tullut esille, yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoite oli ilmastopolitiikka ja se, että koko EU sitoutuu 2050 hiilineutraalisuustavoitteeseen. Tämän me saavutimme, kuten pääministeri tässä kertoi, ja se yksi ratkaiseva asia oli se, että ilmastokysymyksestä ei keskusteltu vain ympäristöneuvostossa vaan ilmastokysymys läpäisi aivan koko EU:n. Kaikissa neuvostoissa tämä näkökulma otettiin huomioon, ja näin sen pitää ollakin. 
Suomella oli myös ratkaisuja ilmastonmuutokseen, ja se on kiertotalous. Siinä yhdistyvät niin ilmastokysymys, niin resurssiviisaus, niin luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen kuin EU:n kilpailukyky. Tämä viesti oli hyvin vahva, ja tästä saimme paljon kiitosta, että toimme kiertotalouden ratkaisuna tämän ajan ongelmiin. On ilo huomata, että myös Euroopan komissio on nyt vahvasti ottanut sen omaan ohjelmaansa. Siinä on meillä ratkaisuja tämän yhteisen haasteen edistämisessä. 
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 15.57