Täysistunnon puheenvuoro
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys  eduskunnalle   vuoden 2019  talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
18.58
Teuvo
Hakkarainen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tuosta kohtaantumisongelmasta täällä on puhuttu paljon, ja kysyisin nyt ministeriltä: En nyt ihan viimeisiä tilastoja ole katsonut, mutta syyskesällä meillä oli melkein 400 työtöntä. Kuitenkin samaan aikaan oli toistasataa työpaikkaa auki, ja olisi heti päässyt töihin. No, ei varmasti ollut ammattitaitoa eikä tämmöistä, ehkä kenties. Mutta kun kuitenkin se työttömyys maksaa, niin voitaisiinko kokeilla sillä tavalla, että otetaan alue, esimerkiksi pohjoinen Keski-Suomi, ja kokeillaan alueittain niin, että työllistetään kaikki, ja katsotaan, kuinka halukkaita herrat työttömät ja muut ovat sitten toimenpiteisiin ja myös työnantajat lähtemään tähän? Kuitenkin yksityiset yritykset tuolla kauempana [Puhemies koputtaa] toimivat markkinaehtoisesti, eivätkä ne voi olla sosiaalitoimistoja. 
Viimeksi julkaistu 5.1.2021 15.13