Täysistunnon puheenvuoro
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
3.5
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
20.31
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat! Eduskunnan tämän vuoden viimeisellä suullisella kyselytunnilla tänään keskustelimme köyhyydestä ja eriarvoisuuden kasvusta. Suomessa on tällä hallituskaudella lähdetty kulkemaan todella huolestuttavaa polkua. Juuri julkaistun Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan suomalaisten eriarvoisuus on kasvavien tuloerojen myötä kasvussa. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 654 000 vuonna 2017. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,1 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. 
Köyhyyskehitys on vieläkin yleisempää, kun kotitalouksien terveydenhuollon asiakasmaksut huomioidaan, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta. Kun asiakasmaksut vähennetään ihmisten käytettävissä olevista tuloista, köyhien osuus väestöstä kasvaa tuhansilla ihmisillä. Tyypillinen terveydenhuollon asiakasmaksu on terveyskeskuksen lääkärikäynnistä perittävä maksu. Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden köyhyysaste kasvaa lähes 2 prosenttiyksikköä, kun asiakasmaksut otetaan huomioon. Eniten asiakasmaksuja maksavat pienituloiset ja eläkeläiset. Toisaalta siksi, että heillä on enemmän palvelujen tarvetta, ja toisaalta siksi, että heillä ei ole turvanaan vapaaehtoisia sairausvakuutuksia tai työterveyshuoltoa. Kun rahat eivät enää yksinkertaisesti heillä riitä, he säästävät lääkärikäynneistä, eivät siis mene lääkäriin, tai ruuasta. Tämä on arkipäivää kymmenesosalle vanhuksistamme. Lisäksi 30 prosenttia pitkäaikaissairaista lykkää lääkkeen ostamista tai vaihtaa sen halvempaan. Tämä on minusta hyvinvointivaltiolta todella huonoa sosiaalipolitiikkaa. 
Arvoisa puhemies! Ei ole sattumaa sekään, että viime vuonna päätyi ulosottoon noin 320 000 julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Nämä olivat ihan tavallisia hammashoidon, terveyskeskuksen, sairaalan tai laitos- ja kotipalveluiden ynnä muiden sote-palveluiden maksuja. Eivät siis mitään luksuskuluja. Vaikka asiakasmaksut ovat olleet jo ennestään Suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkeita, niitä on nykyhallituksen toimesta korotettu lähes 30 prosenttia. Näin on siis lisätty ihmisten köyhyyttä ja ulosottoon joutumista. Mielestäni terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa kokonaan. Se auttaisi heti pienituloisia, eläkeläisiä ja perheitä, joissa on työttömyyttä. 
Hallitushan antoi viime viikolla pitkään odotetun esityksensä uudeksi asiakasmaksulaiksi. Olen pettynyt, ettei tuo esitys vastaa terveydenhuollon vakaviin yhdenvertaisuusongelmiin. Esityksen mukaan maksun voisi periä jokaiselta terveyskeskuksen käyntikerralta nykyisen maksimimäärän kolmen sijaan. Hallituksen esityksessä ei myöskään kielletä soten asiakasmaksujen laittamista kansainvälisten perintätoimistojen käsiin, jotka riistävät vanhuksiamme ja muita pienituloisia. Ja olen todella pettynyt, ettei hallitus ensi vuoden budjetissaan alenna asiakasmaksuja. 
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 11.57