Täysistunnon puheenvuoro
PTK
140
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32
5
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  tulotietojärjestelmästä  annetun  lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
13.12
Antti
Kaikkonen
kesk
Arvoisa puhemies! Varmastikin on niin, että seuraavan hallituksen yksi suurimpia hankkeita on sitten sosiaaliturvan uudistaminen, ainakin jos sote-uudistus saadaan tällä vaalikaudella vietyä läpi. Jos ei saada, seuraava hallitus ryhtyy jälleen tekemään sote-uudistusta. Sekin on selvä asia.  
Mutta jokainen meistä tai ainakin suuri osa meistä tunnistaa ja tunnustaa sen, että sosiaaliturva todella vaatii uudistamista, ja kun keskustelua kuulee, niin meillä on samantapaisia ajatuksiakin ainakin periaatteista ja tavoitteista, mitä siinä pitää olla. Sosiaaliturvan pitää olla nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi. Tästäkin, minkä esimerkiksi edustaja Satonen otti äsken esiin, että kaiken työn pitää aina kannattaa, varmaan olemme aika lailla yhtä mieltä. Mutta on aika pitkä polku, ennen kuin päästään siihen, koska tiedämme, että sosiaaliturva on aika monimutkainen. Siinä on hyvin monta liikkuvaa osaa, ja on iso revohka saada tuo maaliin.  
Semmoinenkin ajatus tässä on ainakin itselleni hissukseen kypsynyt, että kun tuo sosiaaliturvan uudistamishanke on niin iso, ei sitä ehkä ihan yhden vaalikauden aikana kannata edes yrittääkään, vaan otetaan suosiolla sitten ainakin kaksi vaalikautta, että saadaan se kokonaisuus uudistettua paloissa — osa seuraavalla vaalikaudella, osa jää sitten myöhempään. [Timo Harakan välihuuto] — Ehkä niinkin, edustaja Harakka.  
Tämä lakiesitys on osaltaan työkalu, jotta voidaan lähteä sosiaaliturvaa uudistamaan muutaman muun hallituksen esityksen kanssa, ja on toivottavaa, että tämäkin asia etenee.  
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.06