Täysistunnon puheenvuoro
PTK
143
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00—20.56
5
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
15.56
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 2019 0—20-vuotiaiden osalta 439 ryöstöä, ja ulkomaalaisten osuus oli 24,2 prosenttia. Kysyisin teiltä ministeri turvallisuusuhkasta — tähän liittyvät myös muuttovirrat: mitä teette tälle, että Suomen turvallisuus säilyy?  
Terveysturvallisuudesta sen verran, että ei tarvita aseita eikä armeijoita, kun maailma on polvillaan. Kyberuhat, virukset — koronavirusepidemia yhtenä esimerkkinä, yli miljoona kuollutta, yli 33 miljoonaa tartuntaa ovat syyskuun luvut.  
Entä sitten antibioottiresistenssi? Toivoisin, että se kytketään erittäin isoksi osaksi muun muassa Agenda 2030 ‑keskustelua. Antibioottiresistenssin sanotaan olevan ilmastonmuutoksen kaltainen suuri uhka. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan aiheuta sitä vaan se, että antibiootteja käytetään maailmalla liikaa niin eläimillä kuin ihmisillä. Millä tavalla Suomena voimme vaikuttaa siihen, [Puhemies koputtaa] että antibioottiresistenssi ei valtaa koko maailmaa? 
Viimeksi julkaistu 12.11.2020 17.49