Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Täysistunnon puheenvuoro PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2020 vp
13.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä todellakin edustaja nosti esille tämän ansiosidonnaisuusasian. Varmasti siitäkin joskus voimme keskustella, ja on tärkeää, että ihmiset tietävät, kun he kuuluvat liittoon tai eivät kuulu liittoon, mistä he itse asiassa maksavat ja mistä sitten korvauksia saavat. 

Tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen tavoitteena on täsmentää työttömyyskassojen hallinnointiin ja toimintaan liittyvää sääntelyä sekä selkeyttää työttömyyskassan toimintaa — kyse on teknisistä muutoksista. Kassojen johdon ja hallituksen pätevyyteen sekä kassojen toimintaan ehdotetuilla muutoksilla ajantasaistetaan työttömyyskassojen toimintaa koskevia säädöksiä vastaamaan paremmin nykyisin voimassa olevia käytäntöjä ja vaatimuksia. Lisäksi kassan työttömien jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia työttömyyskassan purkautumistilanteessa parannetaan antamalla työttömälle jäsenelle mahdollisuus liittyä toiseen työttömyyskassaan. Tämä esitys pitää sisällään myös ehdotuksen purkautuvan kassan varojen luovutuksesta Työllisyysrahastolle sekä ehdotuksen työttömyyskassan jäsenmaksujen tasauksesta luopumisesta. Käsittelimme asian sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja tämä mietintö on yksimielinen. 

Kaikki keskustelut, mitä täällä käydään, liittyvät myös koronaepidemiaan ja siihen, miten me ihmiset jaksamme koronan keskellä, ja on erittäin tärkeää, että työttömyyskassoille annetaan riittävästi resursseja, heitä kuullaan ja ymmärretään siinä paineessa, missä he varmasti tällä hetkellä työskentelevät. Se on erittäin tärkeää. Sillä tavalla myös palvelut pystytään pitämään ja ihmiset pystyvät toimimaan siellä tärkeissä tehtävissä. — Kiitos.