Täysistunnon puheenvuoro
PTK
15
2018 vp
Täysistunto
Torstai 1.3.2018 klo 15.59—20.06
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa  käytettyjen  eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
17.25
Susanna
Koski
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Kiuru on oikeassa. Jos joskus hymyilyttää, niin se ei totisesti liity tähän asiaan, sillä kotimaassa tuottajan asema on jo monta vuotta ollut kyllin hankala johtuen joko markkinavaihteluista tai sitten kohtuuttomista sääolosuhteitten vaihteluista. Niin ikään on helppo kiittää tästä vasemmalle kaikkia, jotka ovat tunteneet ja kantaneet huolta kotimaisen tuottajan puolesta. 
Nyt, kun tätä keskustelua käydään sekä evästykseksi verojaostolle että myöskin kysymyksenä asianomaiselle ministerille, esitän kysymyksen siitä, onko mahdollista tulevaisuuden suhteen pitkällä aikavälillä pohtia sitä, että nämä tuottajat voisivat itse käyttää omaa rahaansa, mitä nyt siis maksetaan erilaisina veroina, sen oman taloudellisen tilanteensa kohentamiseen. Onko tähän pitkällä aikavälillä löydettävissä jonkinnäköisiä ratkaisuja? 
Puhemies Paula Risikko
No niin, sitten ministerien vastaukset. Ministeri Orpo, enintään 3 minuuttia paikalta. — Haluaako ministeri Leppä käyttää puheenvuoron? [Jari Leppä pyytää puheenvuoroa] — Samat sanat, enintään 3 minuuttia paikalta. 
Viimeksi julkaistu 21.8.2019 14.15