Täysistunnon puheenvuoro
PTK
159
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.2.2019 klo 16.05—22.05
10
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Maria
Guzenina
sd
ym.
19.30
Juha
Rehula
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Tämä valtionosuuskeskustelu: Meillä on lainsäädäntö, jonka te olette muuten ihan itse tehneet, jossa puhutaan kustannustehon tarkistuksista. Tässä on ollut kuntatalouden kannalta onnellisia vuosia: kunnilla on mennyt paremmin kuin pitkiin, pitkiin aikoihin. [Antti Lindtman: Ei enää!] On käynyt niin, että kustannustehon tarkistuksessa, jonka pitää toimia kumpaankin suuntaan, on tuo merkki ollut miinusmerkkinen. [Antti Lindtmanin välihuuto] 
Ja toinen asia: tilanteesta, jossa kilpailukykysopimus tehtiin, kunnat ovat toisaalla saaneet sen euromäärän helpotusta — heidän ei ole tarvinnut korottaa veroäyrejä tai tuloveroprosentteja, kun toisaalla on tullut helpotusta esimerkiksi henkilöstökustannuksiin.  
Tässä nämä kaksi keskeisintä elementtiä, mitä tällä vaalikaudella on tapahtunut. [Välihuutoja sosiaalidemokraattien ryhmästä] 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Arvoisat edustajat, menemme hetkeksi puhujalistaan. Täällä on vastauspuheenvuoroa pyytäneinä samoja edustajia, joilla on varsinainen puheenvuoro. Myönnän nyt pitkään puheenvuoroaan odottaneelle edustaja Saloselle varsinaisen listapuheenvuoron. 
Viimeksi julkaistu 15.9.2020 11.16