Täysistunnon puheenvuoro
PTK
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00—23.12
3
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
17.28
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Ronkainen otti todella nämä sisäilmaongelmat esille, ja niin kuin me kaikki tiedämme, niin se on valtava ongelma. Se on ollut jo pitkään tässä maassa iso ongelma, ja sitä ovat myös eduskunta ja edelliset hallituksetkin yrittäneet parhaansa mukaan ratkoa. Työhän alkoi aikoinaan siitä, kun tarkastusvaliokunta silloisen puheenjohtajansa Tuija Braxin johdolla teki tämän laajan selvityksen, ja sen jälkeen sekä silloinen että myös edellinen hallitus ja tämä hallitus ja sitä edeltävä hallitus ovat halunneet kaikki jatkaa tätä työtä, sillä on aivan kestämätöntä, että meillä on valtava määrä rakennuksia, ennen kaikkea julkisia rakennuksia, joissa on sisäilmaongelmia, ja siellä koululaisista, päiväkotilapsista alkaen joudutaan pitkiä aikoja viettämään, niin lapset kuin henkilökunta, samoin esimerkiksi terveyskeskuksissa. Varuskunnat ovat myös semmoisia paikkoja, missä on paljon näitä sisäilmaongelmia. 
Tämä hallitus siis jatkaa tätä taistelua sisäilmaongelmia vastaan. Ministeri Kiuru kertoi äsken tässä, mitä voimme sairastuneiden kohdalla tehdä ja parantaa heidän asemaansa, mutta sitten minun ministeriöni toimialalla on tämä asumisen puoli. Siellä aiotaan nyt sekä panostaa tutkimukseen, niin että voimme paremmin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä, että myös korjausrakentamisen kohdalla huomioida, miten se pitää tehdä, jotta todella saadaan muutosta aikaan. Yhtä lailla aiotaan panostaa rakentamisen laatuun ja myös niihin vastuukysymyksiin, koska se on se iso ongelma, että kun hankkeita ketjutetaan, niin se vastuu tuntuu katoavan siinä matkan varrella, ja tähän halutaan saada nyt selvät vastuutahot. 
Sitten myös terveystarkastajien ja työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia lisätään niin, että he voivat velvoittaa paremmin korjaustoimiin, ja myös kuntotarkastustoimintaan tulee selkeät pätevyysvaatimukset, jotta näitä kuntotarkastuksia tehdessä sitten voidaan luottaa siihen, että ne todellakin on asianmukaisesti tehty. Ja koska valitettavasti silti edelleen tapahtuu paljon sitä, että ostetaan talo tai asunto, josta myöhemmin löytyy näitä ongelmia, niin tähän halutaan puuttua niin, että selvitetään, miten oikeusturva voidaan näitten talojen tai asuntojen ostajille turvata, jos he sitten tulevat kärsimään sisäilmaongelmista. Samoin selvitetään niitä tukimahdollisuuksia, mitä sisäilmaongelmista sairastuneet voivat korjaukseen mahdollisesti saada.  
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Mennään puhujalistaan, koska meillä on niin iso määrä etukäteen varattuja puheenvuoroja. Katsotaan, jos debatin tarvetta on, niin voidaan tietysti sitä käydä vielä myöhemmin. 
Viimeksi julkaistu 5.7.2019 15.42