Täysistunnon puheenvuoro
PTK
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00—23.12
3
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
21.06
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Toivon, että voisin puhua pikkasen pidempään, kun täällä on tullut useampia kysymyksiä, ja näin, että edustaja Mäenpää... 
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Sovitaan, että 3 minuuttia. 
Kiitos. — Edustaja Mäenpää palasi saliin, ja haluan vastata hänelle myös liittyen tähän luonnonsuojelualueiden kiinteistöveroon. 
Kaiken kaikkiaan kiitos niistä puheenvuoroista, joissa nostettiin esille se, miten tärkeää ja hienoa on, että hallitusohjelmassa panostetaan nyt luonnonsuojeluun. Se on äärimmäisen tärkeää. Meidän luontomme monimuotoisuus on hupenemassa kovaa vauhtia, ja on hyvä, että nyt voimme tehdä siihen merkittävän satsauksen, niin että voimme sekä hankkia uusia luonnonsuojelualueita että tehdä perinnebiotooppien hoitotöitä tai erilaisia luonnon ennallistamishankkeita. 
Luonnonsuojelualueista. Meillähän on kaksi tapaa: valtio voi ostaa itselleen alueen suojeltavaksi, tai sitten yksityinen maanomistaja voi suojella oman alueensa, ja siitä tulee tämmöinen yksityinen luonnonsuojelualue. Jos yksityinen henkilö näin tekee, niin se muuttuu tällaiseksi maatalouden joutomaaksi, mutta jos tämä henkilö ei ole maa- ja metsätalouden harjoittaja, niin hän joutuu maksamaan tästä maasta kiinteistöveroa. Siellä ei ole siis asuinrakennuksia, mutta siitä maa-alasta voi tehdä tällaisen muutospyynnön, jolloin sen arvoa voidaan alentaa 80 prosentilla, koska sille alueelle ei voi rakentaa. 
Tämä on tullut nyt esille, koska viime hallituskauden aikana jo lähdettiin valmistelemaan tätä kiinteistöverouudistusta ja näitä erilaisia tulkintoja on nyt tullut, ja yllättäen maanomistajat ovat joutuneet sen eteen, että heille on tullut lasku tämmöisistä suojelualueista, koska yksiselitteisesti laissa ei ole ollut kirjausta, että kaikki luonnonsuojelualueet on vapautettu verosta. Silloin jos on maatalouden tai metsätalouden harjoittaja — meillähän ei ole kiinteistöveroa maatalousmaasta eikä metsätalousmaasta — niin silloin ei myöskään joudu maksamaan veroa tästä niin sanotusta maatalouden joutomaasta, joka on suojelualue, mutta jos ei ole maa- ja metsätalouden harjoittaja, niin silloin on voinut käydä niin, että näitä verolappuja on tullut, ja sen takia tähän halutaan nyt selkeä kirjaus, että luonnonsuojelualueet on aina vapautettu kiinteistöverosta. 
Sitten muun muassa edustaja Malm nosti tässä esille hyvin sen, miten teollisuus ja ympäristö eivät ole vastakkaisia. Kun me haluamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, me haluamme samanaikaisesti mahdollistaa meidän yrityksillemme erinomaisia mahdollisuuksia vientimarkkinoilla. Me tiedämme, että koko maailma huutaa niitä energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä cleantech-ratkaisuja. Me tiedämme, että kun asetetaan tiukkoja päästörajoituksia, normeja, niin se pakottaa teknologian kehittymään siihen suuntaan. Esimerkiksi edustaja Koponen täällä hyvin nosti esille näitä innovaatioita, joista me olemme saaneet lukea viime aikoina lehdistä, kun polttoainetta tehdään ilmasta ja jätteestä sementtiä. Sen takia hallitus myös tätä tki-panostusta haluaa nostaa, jotta me voimme rahoittaa näitä uusia innovaatioita ja sitten saada niistä toimivia tuotteita, joita myydä myös maailmalle ja samalla torjua ilmastonmuutosta. 
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Sitten mennään puhujalistaan. 
Viimeksi julkaistu 5.7.2019 15.42