Täysistunnon puheenvuoro
PTK
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00—23.12
3
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
22.40
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa on tullut esille esimerkiksi se, että Suomessa on isot nielut, mutta samanaikaisesti me tiedämme, että myös Suomen päästöt ovat isot ja henkeä kohti päästöt ovat yli 10 000, joka on sieltä ihan yläpäästä. Sen takia tämä hallituksen tavoite, että me olisimme hiilineutraaleja, tarkoittaisi siis sitä, että meidän nielumme kompensoisivat meidän päästöt, mutta tällä hetkellä tilanne ei siis näin ole, ja sen takia tässä hallitusohjelmassa halutaan nyt tehdä vahvaa ilmastopolitiikkaa.  
On noussut huoli esiin liikenteestä ja siitä, voiko jatkossa kulkea autolla. Liikennehän on iso päästölähde. Se on meidän taakanjakosektorin päästöistä 38 prosenttia, ja valitettavasti liikenteen päästöt ovat nousseet. Mutta se ei tarkoita sitä, että autoilua tarvitsisi lopettaa, vaan meillä on myös vaihtoehtoja liikkumiselle. Me voimme vähäpäästöisempää liikennettä kehittää. Ratahankkeet on hyvä esimerkki siitä, meillä on liikennebiokaasua. Tässä ohjelmassa on paljon porkkanoita siihen, että ihmiset siirtyisivät vähäpäästöisempään autoiluun, ja se on mahdollista tehdä hyvin nopealla aikataululla. 
Edustaja Sirén nosti esille hyviä asioita, mitä tässä ohjelmassa on, mutta ehkä myös joitain kohtia, mihin olisi voinut vielä enemmän panostaa. Olen ihan samaa mieltä. Hallitus on sitoutunut tekemään energiaveron kokonaisuudistuksen vuoteen 2020 mennessä. Siinä kohdassa varmaan myös tarkastellaan ja arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset. Sitten edustaja Sirén kysyi tästä suojelusta, että soiden suojeluohjelma täällä on mutta onko soiden ennallistaminen. Se on täällä kyllä. Se on vain piilotettu tämmöiseen ehkä vähän hämärään lauseeseen, jossa sanotaan, että toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimenpideohjelma. Tämä sisältää soiden ennallistamista ja myös esimerkiksi lintukosteikkoja.  
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ja ministeri Haavisto, viisi minuuttia.  
Viimeksi julkaistu 5.7.2019 15.42