Täysistunnon puheenvuoro
PTK
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00—23.12
3
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
12.45
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
Arvoisa puhemies! Täällä puhuttiin siitä, haluavatko suomalaiset tehdä lapsia tähän maahan, ja kyllä se iso haaste on se, miten me taklaamme ilmastonmuutoksen. Vain siten me voimme turvata sen, että lapsillemme on tulevaisuus, on tämä pallo, missä voi elää jatkossakin. Sen takia tämän hallituksen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat aivan ytimessä siinä, kun mietitään, millainen tulevaisuusnäkymä ihmisillä on, mutta me haluamme tehdä siirtymän pois fossiilitaloudesta sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti, ja sen takia esimerkiksi nämä veronkevennykset on kohdennettu kaikkein pienituloisimmille, jotta mahdolliset nousevat välilliset verot eivät tunnu siellä kukkarossa.  
Täällä nostettiin esiin myös asuminen ja se, että tässä on kirjattu öljylämmityksestä eroon pääseminen. Tähän hallitus on tekemässä toimenpideohjelmaa, johon on varattu kymmeniä miljoonia kannustimeksi juuri siihen, että nämä korjaukset voidaan talouksissa tehdä. 
Sitten minä nostan vielä tämän kaupunkipolitiikan omalta ympäristöministerin lohkoltani. Kaupungit ovat hyvin tärkeitä kumppaneita ilmastotyössä. Me jatkamme kansallista kestävän kehityksen kaupunkiohjelmaa, me jatkamme MAL-sopimuksia, vahvistamme niitä, pidennämme niitä, teemme niistä rullaavia. Nämä ovat tärkeitä toimia kaupungeille niin kuin myös asuinrakentamisen lisääminen. Esimerkiksi ARA-asuntojen uudistuotantoa lisätään 10 000 vuodessa ja näistä puolet suunnataan nimenomaan Helsingin seudulle, missä kohtuuhintaista asumista tarvitaan lisää. [Ilkka Kanerva: Sehän oli asiantunteva puheenvuoro! — Paavo Arhinmäki: Niin oli!] 
Viimeksi julkaistu 5.7.2019 15.42