Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.16

Täysistunnon puheenvuoro PTK 16/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.3.2020 klo 13.59—15.28

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2020 vp
14.14 
Arja Juvonen ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Olen itse aikoinaan opiskellut aikuiskoulutustuella ja tiedän, että kyllä siinä euroja ja pennejä venytetään. 

Asian valmistelusta kerrotaan: ”Valtiovarainministeriö suhtautuu kriittisesti ehdotukseen. Ministeriö tuo esiin, että esitys vähentäisi täyden aikuiskoulutustuen määrää kaikissa tuloluokissa. Etuuden lasku olisi ehdotuksen mukaan pienimmillään alimmissa tuloluokissa. Saattaa olla, että juuri näille pienituloisille etuuden alenema olisi erityisen merkittävä koulutuspäätöstä tehtäessä.” Kysynkin teiltä, ministeri: Kun meillä on hoitajamitoitus-, henkilöstömitoitusesitys täällä eduskunnassa, tarvitsemme kiireesti lisää lähihoitajia ja erityisesti myös sairaanhoitajia. Miten turvaatte sen, että lähihoitaja voi lähteä opiskelemaan itsensä sairaanhoitajaksi, että se on taloudellisesti hänelle kannattavaa? Koska loppujen lopuksi palkassahan hoitaja ei tulevaisuudessa tule juurikaan voittamaan. Miten turvaatte sen, että tämä aikuiskoulutustuki on niin paljon kannustava, että myös lähihoitaja pienillä tuloillaan pystyy lähtemään opiskelemaan?