Täysistunnon puheenvuoro
PTK
16
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 3.3.2020 klo 13.59—15.28
6
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin  hallitusten  välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan  yhteistyösopimukseen  liitetyn  sopimuksen  hyväksymiseksi  ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan  ja  Ruotsin  välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
14.55
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Todellakin hallituksen esitys koskee puolustusmateriaalialaa koskevaa yhteistyösopimusta ja maantieteellisesti Pohjoismaita. 
Tämä on ongelmaton asia, ja valiokunta oli yksimielinen. Itselle tämä asia on sillä lailla läheinen ja tärkeä, että puolustusselonteko tehtiin viime vaalikaudella ja olin siinä työssä varajäsenenä mukana. Puolustusselonteossa todettiin nimenomaan, että materiaaliyhteistyö Pohjoismaiden kesken on tärkeää ja sitä pitää syventää. Toinen yhteistyötaho on Euroopan unioni ja kolmas on sitten Nato. 
Myös valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jossa olin jäsenenä viime vaalikauden, kiinnitimme tähän asiaan huomiota, nimenomaan siitäkin näkökulmasta, että hankintoja voitaisiin tehdä yhdessä Pohjoismaiden kesken. 
Sopimuksella edistetään puolustusalan huoltovarmuutta. Se sopii erinomaisesti pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön ja sen edistämiseen, ja se lisää puolustusmateriaalialan yhteistyömahdollisuuksia. 
Se, mihin kannattaa vielä kiinnittää huomiota — sitä ei tässä mietinnössä taida olla, mutta ainakin hallinto- ja turvallisuusjaostossa kiinnitettiin huomiota siihen — on se, että isommat yhdessä tehdyt hankinnat esimerkiksi ammusten osalta tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöihin, eli samalla rahalla saadaan enemmän tavaraa tai sitten sama määrä tavaraa saadaan pienemmällä rahasummalla. [Keskeltä: Hyvä!] 
Viimeksi julkaistu 26.8.2020 15.43