Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.50

Täysistunnon puheenvuoro PTK 161/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.2.2019 klo 14.00—19.01

6.  Kumotaan HE 124/2017 vp

KansalaisaloiteKAA 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2018 vp
16.55 
Satu Taavitsainen sd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri Lindström, ensimmäisessä puheenvuorossanne kysyitte meiltä, että mitä tilalle, jos tämä kumotaan. Nyt kuitenkin, kun otatte huomioon sen, kuinka moni kansalainen tämän on allekirjoittanut, kuinka paljon eri järjestöt ja kansanedustajat ja meidän valiokunnat ovat kritisoineet tätä ja vaatineet tämän kumoamista, niin kun kysytte, että mitä tilalle, niin eikö niin, että tilalle tulee rakentaa kunnollinen työllistymistä tukeva malli, joka perustuu siihen, että panostetaan julkisiin työllisyyspalveluihin.  

Esitän ihan muutaman asian tässä. Elikkä esimerkiksi työllisyysmäärärahoja korotetaan ja niitä ohjataan välittömästi kolmannen sektorin palkkatukeen ja poistetaan se 4 000 henkilötyövuoden raja, täysimääräinen palkkatuki varmistetaan heikossa asemassa olevien työllistämiseksi välityömarkkinoilla [Puhemies koputtaa] ja pitkäaikaistyöttömille vielä lisätään puolitoista vuotta [Puhemies koputtaa] siihen, miten kauan palkkatukea voi saada. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Myönnän tässä debattivaiheessa vielä vastauspuheenvuorot edustaja Alanko-Kahiluodolle ja valiokunnan puheenjohtaja Kiurulle, ja sitten siirrytään puhujalistaan.