Täysistunnon puheenvuoro
PTK
17
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.3.2020 klo 14.01—18.04
5
Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Pia
Kauma
kok
ym.
15.57
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Rikoslaissa ei tällä hetkellä ole erikseen rikosnimikettä ”pakkoavioliitto”, mutta teko voi tulla rangaistavaksi ihmiskauppana ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa. Tässä aloitteessa ehdotetaan, että rikoslakiin tehdään pykälälisäys, jossa mahdollistetaan pakkoavioliiton mitätöinti.  
Tässä edustaja Järvinen totesi, että hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, ja minun mielestäni, jos asia sillä tavalla etenee, pääasia on, että etenee — olkoon se sitten pakolla solmitun avioliiton kumoamista, pääasia on, että tämä asia saadaan järjestykseen.  
Yksi näkökulma, mikä tässä edustaja Kauman aloitteessa tulee myös huomioida käsittelyssä, on se, että tällä hetkellä tämä on asianomistajarikos ja tällaisissa paineistetuissa tilanteissa, missä alistetussa asemassa oleva ihminen joutuu kamppailemaan, hän ei varmasti lähde asiaansa viemään eteenpäin. Sen pitäisi olla virallisen syytteen alainen rikos.  
Sitten vielä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti myös toteaa selvityksessään sen, mikä tässä keskustelussakin on tullut osittain ilmi, että pakkoavioliitto voi kohdistua tyttöjen lisäksi myös poikiin. Se huoli kannattaa tietysti pitää myös näkyvillä.  
Ongelman laajuudesta kertoo MTV:n eilen ainakin tv:n tekstisivuillaan julkaisema uutinen, jossa sanotaan, että viime vuonna ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin 52 ihmistä, jotka on pakotettu avioliittoon. Määrä on yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.  
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 10.48