Täysistunnon puheenvuoro
PTK
19
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 6.3.2020 klo 13.02—13.26
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
13.16
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Pohjoismaat, EU-maat, Nato ovat luontaisia yhteistyösuuntia Suomelle, kun puhutaan puolustuksesta, samoin tietysti kahdenväliset sopimukset samaan tyyliin ajattelevien valtioiden kanssa. [Markus Mustajärvi: Mikä se tyyli on?] — Se tyyli on se, että teemme rakentavasti yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka haluavat turvata rauhaa, haluavat tehdä yhteistyötä ja varmistaa ihmisille ihmisoikeuksien säilymisen. Meillä on muunkinlaisia valtioita maailmassa ja jopa tässä Euroopan lähialueella. 
Tämä sopimus on erittäin myönteinen. Esimerkiksi yhteisillä hankinnoilla voidaan saada samalla rahalla enemmän tai vähemmällä rahalla sama määrä kuin yksin toimien. Sotilaallinen huoltovarmuus on tärkeä näkökulma. Jos puhutaan nyt vaikka tykistön ammuksista, niin jos on yhteensopivia ammuksia, varastot ovat silloin mahdollisesti kaikkien käytettävissä, jos sellainen ikävä tilanne on. 
Yhteisharjoituksia esimerkiksi Ruotsin ja Norjan kanssa katson kiitollisuudella. Näin pitää toimia, näin pitää harjoitella. 
Viimeisenä asiana, myönteisenä sellaisena: taisi olla tässä aivan tällä viikolla, kun tasavallan presidentti vieraili Parolassa Panssariprikaatissa, ja minun mielestäni tämä osoittaa presidentiltä sellaista aitoa ja oikeata kiinnostusta maanpuolustukseen ja siihen työhön, mitä siellä kentällä tehdään. 
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 10.54