Täysistunnon puheenvuoro
PTK
20
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 10.3.2020 klo 14.06—15.10
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
14.43
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Muutama ajatus, joka sivuaa käytettyjä puheenvuoroja nimenomaan hankintalakiiin liittyen. 
Edustaja Laukkanen esitti tämän kuljetusyrittäjän tapauksen, ja tässäkin on ihan selvästi kysymys siitä, minkälainen tarjouspyyntö on jätetty ja minkälainen on osaaminen hankintalain ehtojen käyttämisessä. Jos ehdoissa on selvästi pisteytetty referenssit, niin ei sinne pääse sitten mukaan sellainen yrittäjä, jolla niitä referenssejä ei kerta kaikkiaan ole ja pisteet jäävät alhaisiksi. Eli tarjouspyynnön tekijällä pitää olla siinä näkemys. 
Lähiruuasta on puhuttu, ja uskon, että edustaja Hoskosen hyvä puheenvuoro saa tässä tukea. Ympäristömies Hoskonen, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, varmasti on samaa mieltä, että kotimainen ruoka on arvossa ja sitä on pidettävä arvossa. Me emme suoraan voi vaatia kotimaista ruokaa, mutta me voimme laittaa sinne vaikka ruuan osalta pisteytykseen sen, mikä on ruuan hiilijalanjälki, ja silloin kotimainen ruoka pärjää varmasti paremmin, ja se on aivan relevantti peruste. 
Edustaja Lulu Ranne puhui korruptiosta ja avoimuudesta. Olen samaa mieltä siinä suhteessa ja esimerkiksi tästä ajatuksesta ostolaskujen avoimuudesta — esimerkiksi Helsinki käyttää sitä, on käyttänyt jo pitkään. Kotikuntani Valkeakoski otti sen muutama vuosi sitten käyttöön. Kun sitä vielä kehitetään siihen suuntaan, että sieltä saadaan tieto nopeammin esille ja ehkä graafisessa muodossa ja näin poispäin, niin yrittäjän on helpompi käydä katsomassa, mitä on hankittu ja mihin hintaan. 
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 16.48