Täysistunnon puheenvuoro
PTK
20
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 10.3.2020 klo 14.06—15.10
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen,  Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa  koskevaan  yhteistyösopimukseen  liitetyn  sopimuksen  hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan,  Suomen,  Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön  tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
14.51
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Todellakin, keskustelu jatkuu. Perjantaina aloitettiin, ja silloin puheessani sanoin, että Pohjoismaat, EU-maat ja Nato ovat luontaisia yhteistyösuuntia, samoin kuin valtiot, joiden kanssa meillä on kahdenvälisiä sopimuksia. Korostin sitä, että nämä maat ja nämä tahot ovat maita, jotka ajattelevat samaan tyyliin. No, edustaja Mustajärvi tiukkasi omassa puheenvuorossaan, mitä se ”tyyli” tarkoittaa, onko se sama asia kuin arvo, mihin en voinut enää vastata aikataulun loputtua: ehkä näin voidaan ajatella. Arvot ohjaavat toimintaamme, ja kun toimintaa on, niin se on jonkin tyylistä. Kun sanoin, että teemme jollakin tyylillä, teemme joillakin arvoilla asioita näiden tahojen kanssa, silloin puhuin maista, joilla on ihmisoikeuksien kanssa samantyylinen ajatusmaailma: oikeusvaltiota kunnioitetaan, kunnioitetaan vapaata mediaa, riippumattomia tuomioistuimia, sananvapautta ja näin päin pois. 
Edustaja Mustajärvi kiinnitti myös siihen huomiota, että Suomen hallinto on käyttänyt aikanaan samanlaista salaista salausjärjestelmää kuin Ruotsi ja Ruotsi tiesi aikaisemmin, että salausjärjestelmä ei ole turvallinen, se vuotaa, ja kiinnitti tähän asiaan huomiota. Sen verran historiaa, että 2013 saimme tietää, että ulkoministeriötä vakoillaan, ja saimme siitä tiedon ulkomaiselta valtiolliselta toimijalta, siis tiedustelutiedon. Tämä on nyt sellainen asia, joka viime vaalikaudella saatiin eteenpäin. Me teimme tiedustelulainsäädännön, joka mahdollistaa meidän viranomaisillemme samankaltaiset mahdollisuudet kuin monella — käytännössä kaikilla — Länsi-Euroopan maalla on olemassa. Kun meillä on nämä oikeudet olemassa, voimme myös vaihtaa tiedustelutietoja niiden maiden kanssa, joiden kanssa meillä on yhteistyötä ja joilla on samanlaiset arvot ja, jos niin halutaan sanoa, samanlainen tyyli. 
Viimeksi julkaistu 19.8.2020 11.43