Täysistunnon puheenvuoro
PTK
22
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01—23.39
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
15.24
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Luottamus, se on erittäin tärkeä asia, ja täytyy sanoa, että välillä koen olevani pahassa unessa. Tämä on kuin toiveunta: paljon suitsutusta, hyvää ja kaunista ja lupausta siitä, että varmasti pääsee palveluihin. Tiedättekö, mikä on se mittari, jolla mittaroidaan, pääseekö ihminen palveluihin? Esimerkiksi hoitotakuu: Aiotteko nyt tehdä jotakin, kun lupaatte sieltä kauniisti, että ihmiset pääsevät helpommin palveluihin, ihmiset saavat paremman hoidon, saavat nopeammin avun vaivoihinsa? Tuleeko hoitotakuuseen jonkunlaista muutosta? 
Tanskassa tehtiin kuntauudistus aikoinaan, ja siinä luvattiin, että hallintokulut vähenisivät ja hallintotehtävissä olevien henkilöiden määrä vähenisi. Siellä kävi juuri päinvastoin, elikkä kustannukset kasvoivat ja johtotehtävissä olevat ihmiset lisääntyivät. Käykö meille samalla tavalla? 
Entäpä sitten tämä vanhustenhoito? Millä tavalla te turvaatte sen, että ikäihminen, joka ei itse pysty valitsemaan, saa hyvän palvelun itselleen? Ja entäpä sitten näitten yksityisten toimijoiden toiminta? Jos henkilö menee sote-keskukseen, joka on yksityinen, pääseekö sieltä erikoissairaanhoitoon [Puhemies koputtaa] julkiselle vai sinne yksityiselle? Lähteekö lähete niin että asiakas maksaa? 
Viimeksi julkaistu 4.6.2018 16.15