Täysistunnon puheenvuoro
PTK
28
2017 vp
Täysistunto
Torstai 23.3.2017 klo 15.59—18.27
2.1
Suullinen kysymys neuvolapalveluiden yhtiöittämisestä (Tuula Haatainen sd)
Suullinen kysymys
SKT 34/2017 vp
16.09
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Siinä esityksessä, joka on lausuntokierroksella, ei ole täsmällisesti kerrottu, mikä on neuvolapalvelujen tulevaisuus. [Välihuutoja vasemmalta — Erkki Tuomioja: Juuri siitä me haluamme tietää!] Sitä varten on lausuntokierros, jota käytetään lainvalmistelun prosessin aikana avuksi, muun muassa siksi, että tähän kysymykseen, jonka te, edustaja Rinne, esititte, saadaan yksiselitteinen vastaus. 
Ja toisekseen, älkää tekään johtako harhaan ihmisiä siinä, että se palvelujen sisältö ja luonne ja se kehitystyö, jota neuvoloissa ja ylipäätänsä perhepalveluissa tehdään, tämän ratkaisun osalta tässä kohdassa — kun on kyse siitä, että on lausuntokierroksella oleva lainsäädäntö — romutettaisiin. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2017 12.30