Täysistunnon puheenvuoro
PTK
28
2017 vp
Täysistunto
Torstai 23.3.2017 klo 15.59—18.27
2.1
Suullinen kysymys neuvolapalveluiden yhtiöittämisestä (Tuula Haatainen sd)
Suullinen kysymys
SKT 34/2017 vp
16.11
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Kokenut kansanedustaja Alanko-Kahiluoto tietää varsin hyvin, että olemme tällä hetkellä hallituksen kyselytunnilla. Omalta osaltani valmistelusta vastuussa olevana ministerinä minun tehtäväni on huolehtia siitä, että hallituksen esitys etenee, aikatauluista pidetään kiinni ja niistä sisällöistä, jotka kuuluvat aihepiiriin, huolehditaan. 
Meillä on avoimia kysymyksiä — olen sen hyvin avoimesti kertonut, koko hallitus on sen kertonut. Sitä varten meillä on lausuntokierros, että mahdolliset epäselvyydet saadaan täsmennettyä. 
Olennaista on vastata yhteen väittämään, jonka te olette nyt näissä kysymyksissänne esittäneet, eli siihen, että lapsiperheiden kannalta hajotettaisiin jotakin sellaista, mikä ei nyt ole rikki: Ei varmuudella hajoteta. Lakiehdotuksessa, joka lausunnolla on, on useita kohtia, joiden mukaan riippumatta siitä, mitä on palveluntuottajan taustalla, on huolehdittava siitä, että kokonaisuus, palveluintegraatio, toimii. Toisekseen, maakunnan tehtävänä on huolehtia viime kädessä siitä, että tuo ketju varmuudella toimii. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2017 12.30