Täysistunnon puheenvuoro
PTK
28
2017 vp
Täysistunto
Torstai 23.3.2017 klo 15.59—18.27
2.1
Suullinen kysymys neuvolapalveluiden yhtiöittämisestä (Tuula Haatainen sd)
Suullinen kysymys
SKT 34/2017 vp
16.17
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Eduskunta sääti noin kymmenen vuotta sitten lastensuojelulain, jossa lain tasolla lähdettiin siitä, että yli kuntarajojen kyetään löytämään niitä moniammatillisia tiimejä, niin kuin termi kuuluu, tilanteessa, jossa esimerkiksi yksittäisen kunnan sosiaalityöntekijän osaaminen ei ole sitä tasoa, mitä esimerkiksi vaativat lastensuojelupalvelut tarkoittavat. Nämä ovat ääritilanteita, mutta näitä tilanteita on valitettavan paljon. Nyt se kokonaisuus, jota ollaan hallinnollisesti rakentamassa maakuntapohjalle, mahdollistaa sen, että tämä teidän asettamanne kysymys on ainakin helpompi toteuttaa siitä näkökulmasta, että kuntarajat eivät ole este. Toisekseen tämä perhekeskusmalli on tämän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman aivan ydin, se että näitä perhekeskuksia, sen kaltaisia toimijoita, joista on hyviä esimerkkejä eri puolilla maata, saataisiin koko maahan. Tämä on aivan olennainen asia. Kolmas näkökulma on sitten se, että se lainsäädäntö, jota nyt tehdään hallinnon näkökulmasta, ei saa olla estämässä, vaarantaa tätä perhekeskustoimintaa, jossa on sivistystoimen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ihmisiä. Sellaisia esteitä [Puhemies koputtaa] ei pidä synnyttää. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2017 12.30