Täysistunnon puheenvuoro
PTK
34
2018 vp
Täysistunto
Torstai 12.4.2018 klo 16.00—19.53
7
Lakialoite  laiksi  sosiaali-  ja  terveydenhuollon   asiakasmaksuista annetun   lain 6 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Hanna
Sarkkinen
vas
ym.
19.51
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Sarkkinen on ihan oikealla asialla. Suun, hampaiden kunnosta pystyy päättelemään paljon, ei vain sosioekonomisesta asemasta — no, nimenomaan siitä — vaan sitten tietysti myös henkilön terveydestä ylipäätään. Hampaiden, suun terveydellä on yhteys moniin muihin sairauksiin, ja huonosti hoidetut hampaat ovat riskitekijä monessa muussa asiassa. 
Nyt puhuttiin asiakasmaksuista. Se toinen ongelma, mihin edustaja Sarkkinenkin viittasi, on tämä jonoasia. Ja ymmärtääkseni ainakin nimenomaan siihen ollaan nyt tämän sosiaaliuudistuksen kautta saamassa parannusta. Vuodesta 2022 lähtien henkilöillä on mahdollisuus tehdä valintoja, mennä yksityiselle tai julkiselle, ja hinnat tasataan, lompakko ei enää yksistään ratkaise sitä, kuka pääsee mihinkin, vaan samat palvelut ovat käytössä. Monessa kaupungissa on kuukausien jono, puoli vuottakin on ihan normijono, että ylipäätään pääsee hoitoon. Ymmärtääkseni tilanne on kuitenkin nyt sitten jatkossa tämä: Jos julkiselle ei pääse ja joutuu jonottamaan, niin mikä on vaihtoehto? No mennä yksityiselle. Ja mikä on sen yksityisen ja julkisen hintaero siinä, mitä tämä hoito tulee jatkossa olemaan? Uskoisin, että siinä ero tulee kuluttajaystävällisemmäksi eli jonot vähenevät ja hinta tasaantuu niin, että se on kaikille helpommin saatavilla. Eli parempaan suuntaan ymmärtääkseni ollaan menossa. Myös asiakassetelit tulevat sitten käyttöön, kun on vaativammat hoidot, proteesit ja oikomishoidot, kysymyksessä. 
Viimeksi julkaistu 3.9.2019 15.33