Täysistunnon puheenvuoro
PTK
4
2017 vp
Täysistunto
Torstai 9.2.2017 klo 15.59—20.24
7
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
Kansalaisaloite
KAA 4/2016 vp
18.43
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Olen täyttänyt 65, ja tässä asiassa minun ei tarvitse ketään mielistellä. 
On hyvä asia, että tämä aloite on nyt nostanut esille pienituloiset eläkeläiset, sen, että aivan liian moni eläkeläisistä joutuu sinnittelemään aivan liian pienillä tuloilla, miettimään esimerkiksi, ostaako kunnollista ruokaa vai lääkkeitä. Mutta kuten monet kollegat ovat jo todenneet, pienituloisten eläkeläisten asiaa tällä aloitteella ei lainkaan auteta. Toivottavasti nyt tässä keskustelussa esille tuodut asiat ja myös SDP:n hiljattain pitämän puoluekokouksen kannanotto siitä, että pitää laatia toimintaohjelma eläkeläisköyhyyden voittamiseksi, nyt saavat tuulta purjeisiinsa. 
Kuten jo moni on todennut, tämä aloite hyödyttäisi kaikkein eniten suurituloisimpia ja se tyhjentäisi eläkerahastot suurin piirtein siinä vaiheessa, kun oma ikäpolveni ja meitä vanhemmat ovat haudassa. Nuoremmat joutuisivat joko pärjäämään vanhuutensa ilman eläkettä tai sitten maksamaan vieläkin suurempia eläkemaksuja kuin nyt. Tässä keskustelussahan esimerkiksi edustaja Eloranta jo toi esille sen, että suunnilleen oma ikäpolveni eli siinä vuoden 50 paikkeilla syntyneet tulevat keskimäärin saamaan eläkkeinä noin kolminkertaisen rahan verrattuna siihen, mitä olemme työikämme aikana maksaneet eläkkeitä, mutta nykylainsäädännön mukaan nykyisten kolme—nelikymppisten ikäluokat tulevat saamaan eläkkeinä noin kaksinkertaisen määrän verrattuna maksamiinsa eläkemaksuihin. Jos tämä aloite toteutuisi, tämä ero kärjistyisi vielä entisestään. 
Yksi asia, jota tässä keskustelussa ei ole lainkaan mainittu, on se, että sen jälkeen, kun Suomen työeläkejärjestelmä pantiin alulle ja luotiin se alkuperäinen malli, eliniänodote on kasvanut voimakkaasti. On sinänsä tietysti helppoa pyrkiä hankkimaan kannatusta eläkeläisiltä kertomalla, että eläkeläisiä on petetty, kun eläkeindeksi on muutettu vuosien varrella epäedullisemmaksi. Mutta se, mitä me olemme saaneet, mitä ei silloin aikoinaan 60—70‑luvuilla lainkaan luvattu mutta minkä me olemme saaneet, on pitempi elämä. Miesten eliniänodote nyt on lähes 20 vuotta pitempi kuin se oli 60‑luvulla ja naistenkin reilusti yli 10 vuotta pitempi, ja minusta se on oikein hyvä diili. Minä ainakin pidän hyvänä asiana sitä, että keskimäärin elämme pidempään, vaikka sitten eläkeindeksi ei olisikaan yhtä antelias kuin silloin alun perin laskettiin, mihin olisi mahdollisuus. 
Eli kaiken kaikkiaan toivoisin, että eläkekeskustelussa myös me vähän jo iäkkäämmät muistaisimme sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden. Esimerkiksi edustaja Joona Räsäsen puheenvuoroon voin yhtyä suurin piirtein kokonaan, samaten olin hyvin ilahtunut siitä, kun edustaja Niilo Keränen totesi, että suomalaiseen ajatteluun on kuulunut, että me pyrimme siihen, että lapsille ja lastenlapsille taataan parempi elämä kuin mitä me olemme itse saaneet. Tämän pitäisi olla myöskin eläkekeskustelun johtotähti. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2018 11.04