Täysistunnon puheenvuoro
PTK
4
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 9.2.2018 klo 12.59—13.32
7
Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Vähämäki
ps
13.12
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Suomi nousee yrittämisellä, ja yrittäjän pyörät on pidettävä pyörimässä. Tämä edustaja Ville Vähämäen lakialoite on erittäin hyvä, ja tämän tarkoituksena on purkaa byrokratiaa ja helpottaa pienyrittäjyyteen lähtemistä. Perussuomalaiset on yrittäjäystävällinen, yrittäjämielinen ja pienyrittäjämielinen puolue, ja pidämme erittäin tärkeänä sitä, että yrittäminen on mahdollista yhä useammalle sitä haluavalle. 
Tämä työtilimalli, josta nyt on kysymys, vapauttaa kirjanpidosta, yksinkertaistaa yrittämistä ja lisää myös sitä toimeliaisuutta, ja nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja arvoja. Oli hienoa kuulla keskustan edustaja Kurvisen puheenvuoro, kuinka otitte tähän kantaa ja piditte tätä mallia hyvänä ja puheenvuorossanne toitte myös esille sen, että toivotte, että tämä asia todella hyvin käsitellään valiokunnassa. Se on hieno asia, että kuunnellaan. Tämä on osa meidän varjobudjettiamme mutta erittäin hyvä osa sitä. 
Meillä keskusteltiin eilen täällä hyvin laajasti aktiivimallista, ja kukaan ei puheenvuorossaan nostanut sitä yrittäjän tilannetta ja yrittäjän asemaa esille. Sitä vastuuta aktiivimallista siirretään paitsi sille työttömälle mutta myös yrittäjälle, elikkä yrittäjähän on se henkilö, joka ottaa tämän työttömän omaan työpaikkaansa töihin ja velvoittuu myös toimimaan ohjaajana ja perehdyttäjänä, elikkä siellä on paljon erilaisia haasteita yrittäjän elämässä. Sitä ei saisi unohtaa, että todellakin ei se aktiivimallikaan lähde toimimaan, jos ei joku sitä työtä tarjoa ja työtä anna. Se on aika lyhyt aika kuitenkin 18 tuntia olla siellä, ja siinä tarvitaan vierelläkulkija. 
Elikkä erittäin hyvä lakialoite edustaja Ville Vähämäeltä, ja toivomme tosiaan, että puoluerajat ylittäen näemme tämän lakialoitteen tärkeyden ja käsitellään se sillä vakavuudella. Aihe on erittäin hyvä ja kannustaa Suomea nousuun — niitä pieniä yrittäjiä, jotka tällä hetkellä miettivät jotakin uutta. 
Täysistunnon puheenvuoro
PTK
4
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 9.2.2018 klo 12.59—13.32
7
Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Vähämäki
ps
13.12
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Suomi nousee yrittämisellä, ja yrittäjän pyörät on pidettävä pyörimässä. Tämä edustaja Ville Vähämäen lakialoite on erittäin hyvä, ja tämän tarkoituksena on purkaa byrokratiaa ja helpottaa pienyrittäjyyteen lähtemistä. Perussuomalaiset on yrittäjäystävällinen, yrittäjämielinen ja pienyrittäjämielinen puolue, ja pidämme erittäin tärkeänä sitä, että yrittäminen on mahdollista yhä useammalle sitä haluavalle. 
Tämä työtilimalli, josta nyt on kysymys, vapauttaa kirjanpidosta, yksinkertaistaa yrittämistä ja lisää myös sitä toimeliaisuutta, ja nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja arvoja. Oli hienoa kuulla keskustan edustaja Kurvisen puheenvuoro, kuinka otitte tähän kantaa ja piditte tätä mallia hyvänä ja puheenvuorossanne toitte myös esille sen, että toivotte, että tämä asia todella hyvin käsitellään valiokunnassa. Se on hieno asia, että kuunnellaan. Tämä on osa meidän varjobudjettiamme mutta erittäin hyvä osa sitä. 
Meillä keskusteltiin eilen täällä hyvin laajasti aktiivimallista, ja kukaan ei puheenvuorossaan nostanut sitä yrittäjän tilannetta ja yrittäjän asemaa esille. Sitä vastuuta aktiivimallista siirretään paitsi sille työttömälle mutta myös yrittäjälle, elikkä yrittäjähän on se henkilö, joka ottaa tämän työttömän omaan työpaikkaansa töihin ja velvoittuu myös toimimaan ohjaajana ja perehdyttäjänä, elikkä siellä on paljon erilaisia haasteita yrittäjän elämässä. Sitä ei saisi unohtaa, että todellakin ei se aktiivimallikaan lähde toimimaan, jos ei joku sitä työtä tarjoa ja työtä anna. Se on aika lyhyt aika kuitenkin 18 tuntia olla siellä, ja siinä tarvitaan vierelläkulkija. 
Elikkä erittäin hyvä lakialoite edustaja Ville Vähämäeltä, ja toivomme tosiaan, että puoluerajat ylittäen näemme tämän lakialoitteen tärkeyden ja käsitellään se sillä vakavuudella. Aihe on erittäin hyvä ja kannustaa Suomea nousuun — niitä pieniä yrittäjiä, jotka tällä hetkellä miettivät jotakin uutta. 
Viimeksi julkaistu 26.11.2019 11.30