Täysistunnon puheenvuoro
PTK
43
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 26.4.2016 klo 13.59—16.35
3
Keskustelualoite veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
Keskustelualoite
15.07
Sami
Savio
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Veronkierron estämisessä on kieltämättä edelleen paljon tekemistä, mutta monta parannusta on jo toteutettu, kuten täällä tänään on todettu. Tämä eduskunta ja hallitus ovat saaneet aikaan muiden toimien lisäksi muun muassa verosopimukset Espanjan ja Saksan kanssa, ja nyt myös Portugalin kanssa on päästy neuvottelutulokseen. Se on tietysti monella tapaa hyvä asia. Kyseisten verosopimusten mukanaan tuomat verotuotot tuovat hieman lisätuloja valtion kassaan, mutta verotulojen kasvamista vielä huomattavasti merkittävämpi asia on näiden sopimusten kansalaisille ja veronmaksajille antama viesti. Nämä tehdyt sopimukset näet osoittavat selvästi, ettei suomalaisia haluta asettaa eriarvoiseen asemaan tulojen ja varallisuuden perusteella. Se on aivan varmasti omiaan parantamaan veronmaksumoraalia näinä taloudellisesti vaikeina aikoina, (Puhemies koputtaa) joina rehellisten keskituloisten veronmaksajien verorasitus on Suomessa varsin korkea. 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Minuutin mittaiset puheenvuorot jatkuvat. 
Viimeksi julkaistu 23.2.2017 10.20