Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.41

Täysistunnon puheenvuoro PTK 43/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 1.4.2020 klo 14.01—20.54

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2020 vp
18.21 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Yhdellä eduskuntakaudella toimin myös lakivaliokunnan jäsenenä ja muistan, kuinka silloin käytiin paljon keskustelua sakon muuntorangaistuksista ja nostettiin esille muun muassa nämä makkarapakettivarkaat: mitä tällaisille pikkunäpistelijöille oikein tehdään, kun tuntuu, että se sakko ei pure — ja todellakin sakkovangeistahan tässäkin on nyt kysymys.  

Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta. Ehdotetun lain nojalla sakon muuntorangaistuksen tai ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistoimiin ei ryhdyttäisi eikä niille määrättäisi uusia ilmoittautumisaikoja 31. päivään heinäkuuta 2020 saakka. 

Tämä hallituksen esitys on tuotu kiireellisenä, ja tässä esityksessä ei luonnollisestikaan ole mukana lausunnonantajien kommentteja, mutta asia on valmisteltu yhdessä viranomaisten kanssa. On helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin täällä siitä, miten suuria ja laajoja asioita todellakin tämä koronavirusepidemia saa Suomessa aikaiseksi. Kuka olisi uskonut, että se koskettaa myös vankeinhoitoa, vankeja. Tämä esitys on perusteltu. Kaikissa Euroopan maissa on ryhdytty myös toimenpiteisiin koronavirusepidemiaan varautumiseksi vankiloissa, ja se kerrotaan myös tässä hallituksen esityksessä. On ihan hyvä, että katsotaan sieltä maailmalta mallia.  

On erittäin tärkeää, että estämme viruksen leviämistä kaikin mahdollisin keinoin myös vankiloissa. Kysyisin teiltä, ministeri: millä tavalla turvataan nyt siellä vankeinhoitolaitoksissa vanginvartijat ja työntekijät, ketkä siellä toimivat, kuin myös yleisesti poliisit, jotka esimerkiksi nyt tuolla Uudenmaan rajallakin selvittävät tulijoita ja tekevät erilaisia tarkastuksia myös rajoilla? Sitä viestiä on sieltä tullut muun muassa rekkakuskeilta — he ovat hyvin aktiivisesti aina meihin yhteydessä ja ovat kertoneet — että siellä ei välttämättä ole suojavälineitä näillä tarkastavilla henkilöillä. Millä tavalla sitä parannetaan, että myös poliisit, rajavartijat pystyisivät suojautumaan, turvaamaan sitä omaakin terveyttänsä?  

Tämä on erittäin hyvä lakiesitys, ja toivon, että huolimatta siitä, että tämä kuulostaa sille, että rikollista ei laiteta vankilaan, se ei herätä kuitenkaan kansalaisissa turvattomuuden tunnetta. Turvallisuus on tunne, joka on hyvin tärkeä säilyttää tälläkin hetkellä, koska aivan varmasti koronavirusepidemia herättää myös rikolliset liikenteeseen — niistäkin olemme saaneet viestejä. Siinä mielessä ihmisiä tulee suojella, erityisesti ikäihmisiä, kaikenlaisilta väärinkäytöksiltä. Olisiko tähänkin ehkä jotakin, mitä ministeri voi sitten kertoa, mitä tehdään Suomessa?  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Nyt täällä on varattuna kaksi puheenvuoroa ja noin 6 minuuttia aikaa, kunnes tämä käsittely keskeytetään, ja siihen on varattu 3 minuuttia ministerin vastaukselle vielä.