Viimeksi julkaistu 14.9.2021 12.03

Täysistunnon puheenvuoro PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2020 vp
17.50 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Ihan ensin haluan kiittää hallitusta ja pääministeri Sanna Marinia. Äsken kyselytunnilla kävimme keskustelua. Silloin en saanut mahdollisuutta kiittää, mutta todellakin kiitos siitä, että kuulitte perussuomalaisten puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon tekemän esityksen liittyen kausityöhön ja siihen, että näissä tehtävissä voisi toimia henkilö, joka on lomautettu tai irtisanottu tällä hetkellä, menettämättä työttömyysetuuksia. On erittäin hyvä asia, että oppositio voi tehdä esityksiä ja niitä hallitus kuuntelee. Se on tärkeä viesti myös meille tänne oppositioon. 

Arvoisa puhemies! Todellakin olemme tässä hevosen selässä [Kimmo Kiljunen: Jäniksen selässä!] ja täytyy osata toimia nopeasti ja pitää pystyä myös oikolukemaan. Tärkeintä on se, että asiat etenevät. On hyvä, että hallitus toimii nyt nopealla tahdilla, koska koronavirus ei kysy aikaa. 

Tässä esityksessä, mikä on nyt käsittelyssä, ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti veronlisäyksestä ja viitekorosta annettua lakia siten, että maksujärjestelyn tai maksun lykkäyksen kohteena olevalle verolle laskettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennettaisiin määräaikaisesti. Eli selkokielellä sanottuna kysymys on verojenmaksulykkäyksestä ja tarkoitus on auttaa yrittäjiä. 

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä Suomessa on 333 021 ihmistä yt-uhan alla tai lomautettuna, eli ihmisten määrä on jo valtava, ja tähän tulevat vielä päälle pienyritykset. Nehän, jotka työllistävät alle 20 ihmistä, eivät kuulu tähän ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Eli puhumme valtavasta määrästä ihmisiä, puhumme valtavasta määrästä yrityksiä. Tämän esityksen tarkoituksena on helpottaa maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta, ja tarkoitus on tukea yrityksiä siinä, että ne pärjäävät tämän kriisitilanteen yli, ja vältetään näin myös konkursseja. Eli erittäin iso ja tärkeä asia. 

Arvoisa puhemies! Se, että yrityksillä menee tällä hetkellä huonosti, vaikuttaa moneen asiaan. Tänään kuulimme, että muun muassa kesätyöntekijät ovat saaneet ilmoituksia, että työtä ei löydy, ja kysyisin nyt teiltä ja lähettäisin ehkä myös evästystä ja toivomusta: Kun täällä käsitellään tänään kuntataloutta ja yrittäjien tilannetta, niin millä tavalla me voimme tukea näitä nuoria, että he kuitenkin saisivat tehdä sen kesätyönsä, vaikkakin lyhyemmässä pätkässä? Löytyisikö sitä kunnasta? Löytyykö hallitukselta jonkunlaista ideaa, pientä ylimääräistä rahalähetystä sinne kuntiin, että kunnat voisivat palkata näitä nuoria ja opiskelijoita? Kunnista löytyy paljon työtä. Esimerkiksi puutarhatyö on juurikin sellaista, mitä kesäaikaan pitää tehdä.