Viimeksi julkaistu 14.9.2021 12.09

Täysistunnon puheenvuoro PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2020 vp
21.31 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa ehdotetaan ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaista muuttamista. Ehdotetuilla laeilla sallittaisiin kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä. Tällaisina tehtävinä on mainittu esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset, maatalousalan kausityöntekijät, kuljetushenkilöstö, elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät henkilöt, elintarviketeollisuus sekä eri hoitotyöntekijät. Laki koskisi kaikkia voimassa olevia oleskelulupia, viisumeita ja kausityön todistuksia sekä myös uusia myönnettäviä oleskelulupia, viisumeita ja kausityön todistuksia. 

Arvoisa puhemies! Kuten tänään moni muu hallituksen esitys, myös tämä on tullut kiireellä meille käsittelyyn, ja on vaikea saada kiinni kaikesta, mitä laki pitää sisällään. On erittäin tärkeää kuitenkin, että lain tarkoitus ei ole lisätä halpatyövoiman saapumista Suomeen ja niitä markkinoita. 

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että ne jo maassa oleskelevat, laillisesti maassa oleskelevat, henkilöt työllistyvät ja heille tarjotaan se mahdollisuus. Sellaista, että ihminen haluaa tehdä työtä ja lähtee siihen ahkerasti ja reippaasti, kukaan ei voi vastustaa.  

Täällä on mainittu muun muassa nämä terveydenhuollon ammattilaiset ja muut hoitotyöntekijät. Olemme käsitelleet täällä valmiuslakia ja muun muassa työvelvoitetta. Ja esittelyn aikana kuulimme, että meillä on Suomessa hallituksen arvion mukaan noin 45 000 potentiaalista henkilöä, jotka mahdollisesti voisivat työskennellä hoitoalalla. Siellä oli noin 21 000—25 000 henkilöä, hoitajaa, jotka työskentelevät jollakin muulla alalla kuin hoitoalalla tällä hetkellä. Meidän täytyisi saada nyt nämä ihmiset houkuteltua tekemään myös sitä työtä, mistä on kova pula, esimerkiksi tätä hoitoalan työtä.  

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin erittäin kriittinen. Jokainen hoitoalan henkilö työskentelee siellä uhraten myös oman terveytensä ja ottaen jokapäiväisen riskin, että työskentelee mahdollisesti koronavirustartuntojen keskellä. Millä tavalla me saisimme koulutettuja hoitajia ottamaan tämän työvelvoitteen vastaan? Tässä täytyy jälleen kerran sanoa se taikasana: raha. On hyvin ikävää, että hoitajien palkat nousevat aina esiin niissä tilanteissa, kun sanotaan, että ei meillä ole mahdollisuutta nostaa palkkoja, ei meillä ole varaa siihen. Valtion velka kasvaa, ja hoitajat ovat aina niitä, jotka jäävät odottamaan sitä palkankorotusta. Mutta jos palkka on kohdallaan, niin työntekijöitä saadaan.  

Työehtosopimuksissa on erilliset kirjaukset, joissa muun muassa poikkeuksellisen vaativat työolot voivat olla syynä siihen, että voimme antaa palkankorotuksia. Ja näkisin, että eivätkö tällä hetkellä, juuri nyt kaikki hoitoalan työntekijät, koulutuksesta riippumatta — siivoustyöntekijät ja kaikki hoitoalaan koulutetut hoitajista lääkäreihin — työskentele poikkeuksellisen vaativissa työoloissa. Voisin käyttää tässä sellaista selkokielistä ilmaisua kuin vaarallisen työn lisä. Se, jos mikä, on tällä hetkellä ajankohtainen, ja näkisin, että olisi tärkeää keskustella myös rahasta täällä, siitä, miten saadaan henkilöitä sinne hoitoalan töihin, että heitä ei tarvitse sitten ainakaan sieltä kolmansien maiden työntekijöistä pyytää.  

Arvoisa puhemies! Mehän emme tiedä, kuinka kauan meillä on rajat kiinni, kuinka kauan Uusimaa on eristettynä, kuinka kauan karanteenit kestävät, kuinka kauan tämä koronavirusepidemia kestää, mutta tästä esityksestä ei myöskään käy ilmi se, millä tavalla nämä Suomeen tulevat työntekijät sitten tätä karanteenia noudattaisivat. Aikahan sen kaiken näyttää, että kuinka kauan meillä karanteenit on, mutta kun muistaakseni tuolla ministeri sanoi, että heitä rohkaistaan pysymään Suomessa, niin eikö silloin, jos Suomessa työskennellään, olisi erittäin tärkeää, että silloin Suomessa pysytään myös? 

Arvoisa puheenjohtaja! Edustaja Jussi Halla-aho nosti kyselytunnilla esiin perussuomalaisten esityksen siitä, millä tavalla ahdingon hetkellä voimme tukea niitä suomalaisia työntekijöitä, jotka ovat lomautusuhan alla tai yt-neuvotteluissa. Me esitämme, että nämä henkilöt voisivat menettämättä työttömyyskorvaustaan ja sosiaalietuuttaan työskennellä muun muassa näissä kausitöissä tulevana vuonna. Ja tässähän puhutaan juurikin muun muassa näistä maanviljelijöiden esiin nostamista asioista — viljelys, puutarha, marjanpoiminta — elikkä näistä erittäin tärkeistä asioista. Olisi erittäin merkittävää, että saisimme ihmisiä myös näille aloille. Ja oli hieno asia, että pääministeri Marin otti kopin tästä edustaja Halla-ahon hyvästä esityksestä.  

Kaiken kaikkiaan tarvitsemme toki myös kannustusta ja innostusta kaikille suomalaisille, erityisesti myös opiskelijoille, koululaisille, että tätä marjanpoimintaa ja puutarhatyötä riittäisi myös heille. Ja olen täällä monessa puheenvuorossa nostanut kysymyksen hallitukselle, että millä tavalla tuetaan sitä, että nuoret voisivat myös työllistyä näille aloille. Kaikki eivät kaupungissa pääse sinne marjatilalle, koska kaupungissa ei ole marjatilaa. Mutta miten olisi mahdollista, että nuoret voisivat kokea sitä maaseutua myös ja lähteä sinne marjatilalle töihin?