Viimeksi julkaistu 14.9.2021 13.09

Täysistunnon puheenvuoro PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

Hallituksen esitysHE 37/2020 vp
19.11 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tämäkin hallituksen esitys on tullut kiireellisesti ja pikaisesti ollen vielä tuossa aamupäivällä ei-julkinen. Eli todella vähän aikaa me kaikki edustajat olemme saaneet tähän esitykseen tutustua, joskin tämä on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toki jo ollut tiedossa.  

Tässä esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020. Työeläkevakuutusyhtiöiden työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä.  

On aivan totta, että kaikki tuki työnantajille ja yrityksille on nyt annettava tässä karmeassa koronakriisissä ja niitä siltoja selvitä tämän vaikean yli on turvattava. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Vehviläinen tuossa jo luki nämä karmaisevat luvut. Tuossa Helsingin Sanomat oli päivittänyt tätä yt-neuvotteluissa olevien ihmisten määrää ja linjasi jo tällaisen, että heitä on liki neljäsataatuhatta ihmistä. Eli tämä on kuin kello, mikä käy, koko ajan ilmestyy jostakin uusi ihminen, joka tulee lomautetuksi tai yt-neuvottelujen piiriin. Kyllä hätä siellä ihmisillä on suuri, todella suuri, ja se on käsin kosketeltava niissä kaikissa viesteissä, joita meistä kansanedustajista varmasti jokainen saa. Ainoastaan Uudellamaalla lomautettujen ihmisten ja yt-neuvotteluissa olevien ihmisten määrä on noin 200 000 ihmistä, ja siellä on työnantajia liki 1 400, elikkä jo pelkästään Uudellamaalla puhumme valtavista summista. Ja silloin haemme niitä pelastusrenkaita, millä tavalla voisimme niitä yrittäjiä tukea. Muun muassa Inkoon kunta, pieni kunta Uudellamaalla, on tehnyt päätöksen, että ei peri muun muassa vuokria näiltä pieniltä yrittäjiltä.  

Mutta sitten, arvoisa puhemies, kun meillä on myös niitä yrityksiä, joilla toiminta jatkuu erittäin hyvänä — ja on hieno asia, että on kantavaa voimaa, että yritys pärjää ja menestyy — niin kysyisin teiltä, hyvä ministeri: Onko tämä esitys sillä tavalla, että yritys, joka mahdollisesti pärjäisi tämän kriisiajan ylitse, voisi olla osallistumatta näiden vakuutusmaksujen tilapäiseen alentamiseen ja voisi jatkaa normaalilla tavalla? Voisiko tässä olla joku hakemusmenettely kenties, että tällaisen yrityksen, jolla menee hyvin, ei tarvitsisi osallistua tähän? Millä tavalla vastaisitte tähän kysymykseen?