Viimeksi julkaistu 14.9.2021 13.15

Täysistunnon puheenvuoro PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
20.02 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on hallituksen esitys, joka on myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia. Esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Ehdotuksen mukaan Merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään 3 kuukaudella ja ilman viivästyskorkoa. Esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.  

Arvoisa herra puhemies! Korona liikkuu maalla, merellä ja ilmassa. Koronalla on vaikutuksia kaikkien toimijoiden pärjäämiseen ja selviämiseen, ja siinä mielessä on hyvä, että tämäkin esitys on täällä meillä käsittelyssä. Tänään on ollut monta lakiesitystä, joista voi sanoa, että ne ovat niin sanottuja pätkälakeja. Tämänkin lain on vuoden loppuun saakka tarkoitettu olevan voimassa. — Kiitos.