Viimeksi julkaistu 14.9.2021 13.18

Täysistunnon puheenvuoro PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2020 vp
20.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hämmästyin, kun puheenvuoroni katosi tuosta, vaikka olen paikalla — en ole etänä. Mutta onneksi sain otettua sitten uuden puheenvuoron. 

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja pikana käsitellään, ja kysymyksessä on tekninen muutos. Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokouksien osallistumistapaa. Uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen. Tämä lisäys tehdään selvyyden vuoksi, ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen, esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa. 

Eli korona on tässäkin kysymyksessä. Yhä useampi suomalainen työntekijä on tällä hetkellä etätöissä, käytetään teknisiä apuvälineitä. Mutta on myös olemassa aloja ja ammatteja, joissa ei voida olla etätöissä. Näitä ovat muun muassa rajavartijat, poliisit, hoitajat — tälläkin hetkellä ovat siellä työpaikoissaan, eli on oltava paikan päällä.  

Teknisiä apuvälineitä sen sijaan käytetään jo paljon muissakin tilanteissa kuin vain tässä koronakriisissä, muun muassa vanhustenhoidossa. Siellähän on yksi säästöajatus ollut se, että teknisiä apuvälineitä käyttäen voidaan avustaa esimerkiksi kotihoidossa olevaa vanhusta.  

Nämä ovat kysymysmerkkejä, jotka ehkä eivät ole sitten niin helppoja toteuttaa kuin vaikkapa tämä lakiesitys, joka on tällaisenaan kannatettava. Kaikkien, jotka voivat, kannattaa toimia etänä tänä vaarallisena hetkenä ja näin välttää tämän viruksen tarttumista, myös kokoustajien. Nämä ovat erittäin kannatettavia esityksiä.