Täysistunnon puheenvuoro
PTK
45
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys
18.16
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Myös minä haluan kiittää ministeriä hyvästä puheenvuorosta ja siitä, että kerroitte vielä kerran täällä muun muassa nämä panostukset ikääntyneiden asioihin tulevalla kaudella. Sotaveteraaneille ovat myös edelliset eduskunnat lisätalousarvioissaan antaneet jonkun verran lisää rahoitusta, ja siitä on myös kiittäminen aikaisempaa hallitusta ja edellisiä eduskuntia, että tällaista on tapahtunut. Edustaja Ritva Elomaa otti sotaveteraanit täällä esille. 
Olisin tiedustellut liittyen ikääntyneisiin, mutta liittyen myös meihin kaikkiin muihinkin: hyvin tärkeä asia, saattohoito. Olen ymmärtänyt, että se on myös kirjattuna täällä hallitusohjelmassa, että yritetään yhdenvertaistaa ja parantaa näitä saattohoitokäytäntöjä Suomessa. Ymmärrän toki, että rahaa ei ole käytettäväksi ja keinoja tähänkin asiaan puuttumiseen ja sen parantamiseen on löydettävä jollakin muulla tavalla kuin rahalla. Onko ministerillä ehkä jotakin kerrottavaa, mitenkä tämä etenee? 
Viimeksi julkaistu 11.5.2016 13:36