Täysistunnon puheenvuoro
PTK
47
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 3.5.2017 klo 13.59—19.00
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Valtioneuvoston selonteko
16.38
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Joka ainoa hallituksen laskelma sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen osalta ensi vuosikymmenen loppuun lähtee siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat tässä maassa. Tavoitteena muutoksella — jonka lakiesityksen yksi elementti, valinnanvapauslaki, on eduskunnan käsittelyssä ensi viikon keskiviikkona — on päästä tuohon 3 miljardiin. Siihen pyritään ict:llä, pyritään digitalisaatiolla, pyritään aivan olennaiselta osaltaan toimintakäytäntöjen muutoksella. Aivan keskeistä on se, mitä tapahtuu alueellisen maakunnallisen valmistelun osalta. 
Edustaja Henriksson kysyi, onko riskejä. Kyllä tässä on riskejä. Tullaan näkemään ja kokemaan se päivä, että muutamissa maakunnissa tulee olemaan toimeenpanossa ongelmia johtuen siitä, että toimeenpanoon ei ehkä ole sitä riittävää aikaa, mitä tarvittaisiin. Yksi muutoksen elementti, jotta 3 miljardia voidaan täyttää, jotta riskejä voidaan vähentää, on se, että hallituksen esitys valinnanvapauslaista [Puhemies koputtaa] saadaan eduskunnan käsittelyyn, jotta usko muutoksen toteutumiseen vahvistuu. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ministeri Tiilikainen, 1 minuutti. 
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 11.33