Täysistunnon puheenvuoro
PTK
47
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21
5
Välikysymys nuorten työehdoista
Välikysymys
17.56
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita, että he kauppaavat itseään työpaikasta toiseen? Jos nyt tämä hallituksen syrjivä ehdotus alle 30-vuotiaiden perusteettomien määräaikaisten töiden lisäämiseksi hyväksytään, niin mitä sitten seuraavaksi? Tuleeko meille Itä-Suomeen erilaiset työehdot, kun kerta hallituksen mielestä on korkean työttömyyden nimissä sallittava perusteettomat pätkätyöt? 
Tätä heikennysehdotusta aiemmin hallitus on jo valtiovarainministeri Orpon johdolla velvoittanut Verohallintoa poistamaan palkka- ja työkorvausohjeestaan lauseen: ”Työsuhde syntyy verotuksessa aina tilanteessa, jossa myös työoikeudellisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.” Tämä lause on velvoitettu poistamaan, ja verottajan uusi linja on, että yhä useammin yritykset voivat palkata työntekijöitä freelancereina toimeksiantosuhteisiin eli yritys ei maksa työntekijästä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Kun kyse on työsopimuslain soveltamisesta, niin työsuhteen tunnusmerkkien täyttyessä työn teettäjän ja työntekijän välisen sopimuksen tulisi aina olla työsopimus kaikkine siihen työntekijälle kuuluvine oikeuksineen, mutta tätä Sipilän hallitus on jo löysyttänyt. 
On syntynyt yrityksiä, jotka houkuttelevat nuoria kympin tuntipalkalla tekemään Hesarin jakamista, toimistotöitä, siivoustyötä, kaupassa käyntiä, vanhuksille muuttoapua, pihatöitä, auton pesua ja mattojen pesua, koiran ulkoiluttamista ja lumitöitä. Tällaiset yritykset kilpailevat epäreilusti sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat työnantajamaksunsa asiallisesti. [Kari Kulmala: Onko 10 euroa huono palkka?] Näinkö Sipilän hallitus edistää tiettyjen yritysten ja samalla heikentää toisten yritysten kilpailukykyä? Tämä Sipilän porvarihallituksen nuorten sukupolvien työehtojen heikentämisen linja johtaa siihen, että sosiaaliturvamaksuja ei kerry valtiolle ja ihmiselle ei kerry eläkettä ja näin ollen nykyiset nuoret ovat eläkkeellä köyhiä takuueläkkeen varassa eläviä. 
Valitettavasti tällä tavalla ja koulutuksesta leikkaamalla suomalainen oikeisto rakentaa nuorten tulevaisuutta. Meille sosiaalidemokraateille ja muulle oppositiolle tämä ei käy, ja tulemme kyllä tekemään kaikkemme, että hallituksen suunnitelmat alle 30-vuotiaitten nuorten työehtojen heikentämiseksi eivät toteudu. Tämä on syvä periaatekysymys. Ketään työntekijää tai ihmistä ei saa syrjiä ominaisuuden perusteella. Nuoret työntekijät ovat aivan yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin. 
Arvoisa puhemies! On puhuttu paljon viime aikoina siitä, uskaltavatko nuoret perustaa perheitä. Moni lykkää perhehaaveita. Toiset joutuvat lykkäämään niin pitkälle, että lopulta niistä joudutaan jopa luopumaan. Väestöliiton tuoreimman perhebarometrin mukaan työelämän epävarmuus on yksi keskeisimmistä syistä nuorille lykätä perheen perustamista. 
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat, miksi nuorten pitäisi tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla, miksi? Minkä vuoksi hallitus käy juuri heidän kimppuunsa, joilla ennestään jo on epävarmuustilanne työmarkkinoilla? Epävarmuus ja pätkätyöt tarkoittavat monille pätkätoiveita, pätkähaaveita ja sitä kautta pätkäelämää. Tulee muistaa, että nykynuoret ovat Suomen historian ensimmäinen sukupolvi, joka on huonommassa asemassa kuin heidän omat vanhempansa. [Kari Kulmala: PlayStation-sukupolvi!] 
Täysistunnon puheenvuoro
PTK
47
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21
5
Välikysymys nuorten työehdoista
Välikysymys
17.56
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita, että he kauppaavat itseään työpaikasta toiseen? Jos nyt tämä hallituksen syrjivä ehdotus alle 30-vuotiaiden perusteettomien määräaikaisten töiden lisäämiseksi hyväksytään, niin mitä sitten seuraavaksi? Tuleeko meille Itä-Suomeen erilaiset työehdot, kun kerta hallituksen mielestä on korkean työttömyyden nimissä sallittava perusteettomat pätkätyöt? 
Tätä heikennysehdotusta aiemmin hallitus on jo valtiovarainministeri Orpon johdolla velvoittanut Verohallintoa poistamaan palkka- ja työkorvausohjeestaan lauseen: ”Työsuhde syntyy verotuksessa aina tilanteessa, jossa myös työoikeudellisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.” Tämä lause on velvoitettu poistamaan, ja verottajan uusi linja on, että yhä useammin yritykset voivat palkata työntekijöitä freelancereina toimeksiantosuhteisiin eli yritys ei maksa työntekijästä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Kun kyse on työsopimuslain soveltamisesta, niin työsuhteen tunnusmerkkien täyttyessä työn teettäjän ja työntekijän välisen sopimuksen tulisi aina olla työsopimus kaikkine siihen työntekijälle kuuluvine oikeuksineen, mutta tätä Sipilän hallitus on jo löysyttänyt. 
On syntynyt yrityksiä, jotka houkuttelevat nuoria kympin tuntipalkalla tekemään Hesarin jakamista, toimistotöitä, siivoustyötä, kaupassa käyntiä, vanhuksille muuttoapua, pihatöitä, auton pesua ja mattojen pesua, koiran ulkoiluttamista ja lumitöitä. Tällaiset yritykset kilpailevat epäreilusti sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat työnantajamaksunsa asiallisesti. [Kari Kulmala: Onko 10 euroa huono palkka?] Näinkö Sipilän hallitus edistää tiettyjen yritysten ja samalla heikentää toisten yritysten kilpailukykyä? Tämä Sipilän porvarihallituksen nuorten sukupolvien työehtojen heikentämisen linja johtaa siihen, että sosiaaliturvamaksuja ei kerry valtiolle ja ihmiselle ei kerry eläkettä ja näin ollen nykyiset nuoret ovat eläkkeellä köyhiä takuueläkkeen varassa eläviä. 
Valitettavasti tällä tavalla ja koulutuksesta leikkaamalla suomalainen oikeisto rakentaa nuorten tulevaisuutta. Meille sosiaalidemokraateille ja muulle oppositiolle tämä ei käy, ja tulemme kyllä tekemään kaikkemme, että hallituksen suunnitelmat alle 30-vuotiaitten nuorten työehtojen heikentämiseksi eivät toteudu. Tämä on syvä periaatekysymys. Ketään työntekijää tai ihmistä ei saa syrjiä ominaisuuden perusteella. Nuoret työntekijät ovat aivan yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin. 
Arvoisa puhemies! On puhuttu paljon viime aikoina siitä, uskaltavatko nuoret perustaa perheitä. Moni lykkää perhehaaveita. Toiset joutuvat lykkäämään niin pitkälle, että lopulta niistä joudutaan jopa luopumaan. Väestöliiton tuoreimman perhebarometrin mukaan työelämän epävarmuus on yksi keskeisimmistä syistä nuorille lykätä perheen perustamista. 
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat, miksi nuorten pitäisi tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla, miksi? Minkä vuoksi hallitus käy juuri heidän kimppuunsa, joilla ennestään jo on epävarmuustilanne työmarkkinoilla? Epävarmuus ja pätkätyöt tarkoittavat monille pätkätoiveita, pätkähaaveita ja sitä kautta pätkäelämää. Tulee muistaa, että nykynuoret ovat Suomen historian ensimmäinen sukupolvi, joka on huonommassa asemassa kuin heidän omat vanhempansa. [Kari Kulmala: PlayStation-sukupolvi!] 
Viimeksi julkaistu 16.9.2019 14.15