Täysistunnon puheenvuoro
PTK
48
2019 vp
Täysistunto
Torstai 10.10.2019 klo 9.59—22.03
25.4
Suullinen kysymys Suomen aseviennistä Turkkiin (Paavo Arhinmäki vas)
Suullinen kysymys
SKT 32/2019 vp
16.51
Puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Nämä puolustustarvikevientiluvat perustuvat aina ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kokonaisharkintaan, ja tuo pohjatyö tehdään ulkoministeriössä. Merkittävämmät lupapäätökset tekee sitten valtioneuvosto. Niitä on viime vuosien aikana tehty Turkkiin tämän ja edellisen hallituksen, ja muistaakseni sitäkin edellisen hallituksen, toimesta jonkun verran. 
Reaktiona Turkin toimiin linjasin, ja koko hallitus linjasi, että uusia asevientilupia Turkkiin ei myönnetä. Noitten vanhojen, aiemmin myönnettyjen lupien osalta tilannetta selvitetään. Se vie oman aikansa, ja aivan yksinkertaista se ei ole. On syytä seurata myös muitten EU-maitten tilannetta tässä asiassa.  
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 11.00