Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.07

Täysistunnon puheenvuoro PTK 5/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 12.2.2020 klo 14.01—19.17

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  ikääntyneen  väestön  toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
17.59 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kansanedustajat! Puhumme edelleenkin siis henkilöstömitoituksesta, emme hoitajamitoituksesta. Mikä ero siinä on? Me ajattelisimme, että hoitajamitoitukseen kuuluvat hoitajat, mutta henkilöstömitoitukseen kuuluvat kaikki työntekijät, ketkä siellä työyksikössä työskentelevät, ja heitä on tämän hallituksen esityksen mukaan 22 kappaletta, jos ihan oikein laskin, siinä ovat myös opiskelijat. Eli huoli on se, millä tavalla vastuu jakautuu, jos esimerkiksi hoiva-avustaja tekee aamupäivästä siivoustyötä ja sitten iltapäivästä siirtyy siihen itse hoitotyöhön. Onko hänellä mahdollisuus kantaa sitä vastuuta ja tehdä sitä hoitotyötä? Tämä on varmasti tässä yksi ydinkysymys, jota käymme valiokunnassa läpi. Eli millainen on alan koulutus, osaaminen ja se sosiaali‑ ja terveydenhuollon osaamispohja niillä työntekijöillä? Tämä on yksi kysymys. 

Arvoisa herra puhemies! Todellakin tässä laissa esitetään, että tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon määritellään lailla hoitajamitoitus, joka 1.8. olisi 0,5 ja 1.4.2023 se olisi se 0,7. Tässä on myös huolena se, että ryhdytäänkö kikkailemaan niin sanotusti erilaisilla hoivapaikoilla, eli vanhus ei pääsekään tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon vaan vaikkapa palvelutaloon, jossa laki ei tietenkään sitten olisi voimassa. Vaarana on myös se, että vanhuksia kotiutetaan paljon sinne kotihoitoon, heille ei ohjata tehostetun palveluasumisen paikkaa, koska sitä hoitoa ei välttämättä ole siellä saatavilla, elikkä kotihoito kriisiytyy entisestään. 

Lakiesityksessä puhutaan tästä pitkäaikaisesta laitoshoidosta, mutta tämähän on käsitteenäkin jo katoamassa, ja monet sanovat, etteivät halua kuulla edes puhuttavan laitoshoidosta. Mitä ihmettä sille laitoshoidolle on tapahtunut? 2013 silloinen hallitus laati rakennepaketin, johon luotiin suuret säästötavoitteet. Se oli kaiken kaikkiaan 300 miljoonaa euroa vanhustenhoidosta säästöjä. Tästä rakennepaketista oikeastaan on lähtenyt liikkeelle se, että laitoshoidossa olevien 80 vuotta täyttäneiden osuus on puolittunut vuodesta 2014. Eli yhä harvempi ikääntynyt ihminen pääsee sinne tehostetun palveluasumisen saati laitoshoidon piiriin, koska laitoshoitoa ollaan vähennetty, terveyskeskusten vuodeosastoja suljettu, ihmisiä ohjattu kotihoitoon. Eli kun täällä puhutaan siitä, että tarvitsemme lisää niitä laitoshoivapaikkoja, niin se on ollut perussuomalaisten sanoma koko ajan. Siinä on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä, ja me olemme kantaneet huolta siitä, että kun kaikki ikäihmiset eivät kaadu niin sanotusti saappaat jalassa, niin tarvitaan niitä välimuodon hoivapaikkoja ja mieluummin ennemmin kuin silloin, kun on niin täysin huonokuntoinen, että on siellä kodissa yksin ja onneton ja vähäisen avun turvin. Nämä ovat niitä kysymyksiä. Tavallaan tuntuu jälkiviisaalta se, että nyt me itkemme, että voi kun ne laitoshoitopaikat ovat kaikki kadonneet, jos me itse olemme ne vähentäneet. Eli meidän pitäisi kaikkien katsoa peiliin tässä eduskunnan salissa ja tehdä se päätös, että me rakennamme lisää niitä laitoshoivapaikkoja, koska sinne on myös tulevaisuudessa tulijoita. 

Arvoisa herra puhemies! Vuonna 2014 tein siis lakialoitteen hoitajamitoituksen saattamisesta lakiin. On hieno asia, että esitys on nyt täällä, mutta mikä voisi tämän hienon esityksen kaataa? Mikä vesittää tämän hienon hallituksen lakiesityksen? Se, että perustuslakivaliokunta löytäisi siitä jotakin, vaikkapa sen, että rahoitus ei ole riittävä. Toivotaan, pistetään peukalot pystyyn, että tällaista emme tule kuulemaan vaan ihan oikeasti tämä esitys viedään eteenpäin, koska kyllähän tämä on merkittävä ja tärkeä. 

Välittömän työn ja välillisen työn rajanveto on varmasti erittäin hankala, ja edustaja Ikonen, piditte hyvän puheenvuoron täällä ja mainitsitte siitä hierarkiasta. Todellakin sitten se voi olla myös itse työssä: mietitään, että hetkinen, kenenkäs tehtävä se on nyt tehdä tuo, jos maito kaatuu pöydälle, ja kenenkä tehtävä on viedä sitten se ikäihminen vessaan, jos hän kesken ruokailun pyytää sinne, koska vessaan vienti on sitten sitä välitöntä työtä, ja se maidon pyyhkiminen on sitä välillistä työtä. Näitä hierarkioita ei saa meillä tulla. Tuossa esityksen tekstiosassakin kyllä kerrottiin, että lausunnon antajatkin ovat olleet huolissaan siitä, vaikeuttaako tämä ja tuoko tämä semmoisia pieniä ongelmia sinne hoivayksikköön siinä, millä tavalla se työ itse asiassa sitten erotellaan. No, jos tulee tämä laki voimaan, niin siinä ei ole minkäänlaista sanktiota, jos sitä rikotaan. Jos ei ole 0,7 tai 0,5, niin mitä siitä sitten seuraa? 

Arvoisa herra puhemies! Vielä muutama sana tästä vanhustenhoidosta yleensä. Onhan nyt ollut järkyttävää kaikki nämä vuodet kuulla, mitä kaikkea siellä vanhustenhoidossa on tapahtunut. Viime vuonna saimme kuulla, että aviin on tullut ennätysmäärä ilmoituksia vanhustenhoidon epäkohdista, 940 ilmoitusta viime vuonna, kun edellisenä se oli ollut 437, eli avi on todella kovan paineen alla. No, sitten helmikuun alussa kuulimme, että Esperi Care on siirtynyt velkojen omistukseen — se oli helmikuun alussa — heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta. Tämähän tarkoittaa sitä, että vanhustenhoivasta on hankala saada koskaan bisnestä. Meidän tulee muistaa se, että vanhustenhoivalla ei voi tehdä bisnestä eikä sillä tulisikaan pystyä rikastumaan, se on niin tärkeää ja äärettömän arvokasta työtä. Tänään juuri kello 17 on tullut uutinen, että Attendo on saanut Valviralta määräyksen. Se on ollut poikkeuksellinen: on epäkohtia kaikissa Attendon alaisissa vanhusten palveluasumisen yksiköissä, ja aikaa on annettu niin, että 1.7.20 mennessä pitää laittaa asiat kuntoon ja tiedottaa siitä 1.8. 

Eli kyllä meillä näitä epäkohtia on, ja on todella huolestuttavaa, että tuntuu, että asioita ei saada millään kuntoon. Aihe on yhteinen, ja on erittäin tärkeää, että saadaan tämä vietyä eteenpäin. Mutta riskejäkin on, niin että toivotaan nyt, että kaikki menee hyvin. Ainakaan sote ei ole tavallaan perälautana tässä, että jos ei sotea saada vuonna 23 voimaan, niin tämäkään laki ei etenisi. Toivotaan, että hallitus olette laskeneet mittatikun kanssa sen rahoituksen kuntoon. Me emme voi enää pettyä, vaan nyt tämä on vietävä läpi, ja siitä kiitos, että olette tuoneet esityksen.