Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.07

Täysistunnon puheenvuoro PTK 5/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 12.2.2020 klo 14.01—19.17

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  ikääntyneen  väestön  toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
19.02 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Myös minä pyrin siihen selkokielisyyteen, kun tuolla toreilla ja turuilla kierrän. On erittäin tärkeää, että me puhumme sellaista kieltä, että ihmiset ymmärtävät, koska yleensä kun poliitikko puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle. Harvoin sitä ymmärtää, mitä me oikein sitten kerromme. Mutta tietysti tämä terminologia, mitä me täällä käytämme... Tästähän on puhuttu vuosikausia ja erityisesti tällä hallituskaudella, puhummeko me ”henkilöstömitoituksesta”, jolloin siihen mitoitukseen luetaan muitakin kuin hoitoalan koulutettuja, elikkä jos on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus ja on perushoitaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, niin nämä ovat nimikkeinä erilaisia kuin sitten kotiavustajat, hoitoapulaiset, hoiva-avustajat. Elikkä tämähän se ero on. Mutta voimme puhua toki, että ”hoitajamitoituksesta” on kysymys, kun nämä kaikki ihmiset tekevät sitä hoitotyötä, myös he, joilla ei ole hoitoalan koulutusta. Ja tietysti täytyy kannustaa sitten muun muassa hoiva-avustajia mahdollisesti opiskelemaan jatkona lähihoitajatutkintoa. Se on erittäin tärkeä asia.  

Vielä tästä kielitaitovaatimuksesta ja siitä, että me emme löytäisi omia hoitajia ja ulkomailta pitäisi tuoda hoitoalan henkilöstöä: Minusta huolestuttava ilmiö tänä päivänä on se, että meillä on paljon alueita, missä on yt-neuvotteluja käynnissä ja hoitajia irtisanotaan. Tuntuu kummalliselle, miten ihmeessä voi olla tilanne, että jossakin hoitajat marssivat pihalle, kun heidät irtisanotaan, ja sitten me puhumme täällä, että ei ole riittävästi hoitajia. Joku yhtälö ei täsmää. 

No, sitten vielä liittojen reaktiosta tähän lakiin, kun liitot ovat kannattaneet: On erittäin tärkeää, että terveydenhuoltoalan liitot ovat siinä mukana, mutta täällä lakitekstissä mainitaan, että sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä on oltava riittävä määrä, ja tietysti aina jää miettimään, mikä on riittävä määrä: kuinka paljon sairaanhoitajia vanhustenhoivayksikössä, kuinka paljon lähihoitajia, tai onko siellä kenties enemmän niitä hoiva-avustajia. Näinhän ei saa tämän lakitekstin mukaan tietenkään olla, mutta siellä puhutaan vain, että riittävä. Mikä on se riittävä määrä vaikka sairaanhoitajia siellä yksikössä? On tietysti mielenkiintoinen kysymys, ovatko sitten myös liitot ymmärtäneet tämän. Tietysti välillinen ja välitön työ erotetaan ja hoitajat eivät enää siivoa. Sehän on ollut kautta aikain myös liittojen halu ja ajatus, että hoitajat tekevät vain hoitotyötä, että hoitajat eivät siivoa — yöaikaan ei pyyhitä lattioita eikä siivota iltavuoroissa — ja nyt se tulee toteutumaan, ja se on hyvä asia. He eivät ole sitten niitä mitoitukseen luettavia. Mutta mikä on se riittävä henkilöstön määrä? Toivon, että sitten palkataan ja löydetään ja koulutetaan lähihoitajia ja sairaanhoitajia edelleen, että meille ei tule sellainen kehitys, että sairaanhoitajat pääsevät vain sairaaloihin töihin ja vanhustenhoivaan eivät. [Puhemies koputtaa] 80-luvun lopussa aloitin hoitotyön, ja silloinhan meillä oli se käytäntö, että kaikki tekivät kaikkea, että hoitoapulaiset tekivät myös sitä itse hoivatyötä, ja nythän me palaamme tämän lakiesityksen kanssa siihen.