Täysistunnon puheenvuoro
PTK
52
2019 vp
Täysistunto
Torstai 17.10.2019 klo 16.00—18.15
2.4
Suullinen kysymys hallituksen ilmastotoimista (Saara-Sofia Sirén kok)
Suullinen kysymys
SKT 38/2019 vp
16.45
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kuten me kaikki tiedämme, metsät on hyvä, uusiutuva luonnonvara ja Suomen hyvinvointi, niin taloudellinen hyvinvointi kuin myös henkinen hyvinvointi, pitkälle perustuu meidän metsiimme. Meidän metsänhoito on laadukasta, mutta entistä enemmän meidän täytyy metsänhoidossa kiinnittää huomiota myös ilmastovaikutuksiin ja monimuotoisuusvaikutuksiin, ja tämänhän me olemme hallitusohjelmassa myös yhdessä todenneet. Metsän käsittelymuotoja siinä myös arvioidaan, ilmastovaikutusten ja monimuotoisten hyötyjen parempaa huomioimista ja esimerkiksi jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tuomia hyötyjä arvioidaan. 
On erittäin tärkeää, että meidän metsämme voivat hyvin. Me tiedämme, että ilmastonmuutoksen myötä iso uhka ja riski on myös se, että kun tänne leviää metsätuholaisia etelästä, niin miten me varmistamme, että metsämme pysyvät hyvässä kunnossa ja terveenä. Siinä auttaa myös se, mitä monimuotoisempia metsät ovat ja mitä useampia puulajeja metsissä on. Minä uskon, että tämä metsistä huolehtiminen on meidän kaikkien, ei vain hallituksen, [Puhemies koputtaa] vaan koko maan yhteinen tavoite. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 16.00