Täysistunnon puheenvuoro
PTK
52
2019 vp
Täysistunto
Torstai 17.10.2019 klo 16.00—18.15
2.4
Suullinen kysymys hallituksen ilmastotoimista (Saara-Sofia Sirén kok)
Suullinen kysymys
SKT 38/2019 vp
16.32
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tietysti on hyvä muistaa, että tämä hallitus on vasta aloittanut taipaleensa ja ensimmäinen budjetti on esittelyssä. Me olemme sitoutuneet hyvin vahvaan ilmastopolitiikkaan, ja meidän yhteinen tavoitteemme on, että Suomesta tulee hiilineutraali vuonna 2035. [Ben Zyskowicz: Ei puutu kuin ne teot!] Tämä tarkoittaa työtä ihan jokaisella sektorilla, ja sen takia me olemme perustaneet myös ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän, jossa on edustus laajasti monesta eri ministeriöstä, jotta näitä toimia tehdään ihan kaikilla sektoreilla. Ja olemme ottaneet aktiivisesti mukaan myös teollisuuden, myös yritykset, järjestöt, sillä tämä on kaikkien yhteinen asia. Meillä on valmistelussa ilmastolaki, joka tullaan päivittämään niin, että siihen otetaan mukaan myös maankäyttösektori, jolle nämä tavoitteet päivitetään, myös se polku, miten sinne mennään. Olen aivan varma siitä, että tuloksia tulee, mutta on selvää, että vielä [Puhemies koputtaa] tässä vaiheessa, kun ensimmäinen budjetti on vasta käsittelyssä, ei hirveän paljon [Puhemies koputtaa] ole vielä niitä kaikkia toiveita pystytty täyttämään, [Sari Sarkomaa: Ei todellakaan!] mitä tähän on suuntautunut. [Ben Zyskowicz: Ette vastannut kysymykseen!] 
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 16.00