Viimeksi julkaistu 2.7.2021 13.34

Täysistunnon puheenvuoro PTK 55/2021 vp Täysistunto Tiistai 11.5.2021 klo 13.59—4.24

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
17.03 
Juha Mäenpää ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Olen tänään tehnyt poliisille tutkintapyynnön Ylelle vuodetuista muistiinpanoista koskien EU:n elvytyspakettia, viitaten muun muassa rikoslain lukuihin 40 ja 33. Muistion mukaan Suomelle tulisi ennennäkemättömiä poliittisia seurauksia, mikäli Suomi ei hyväksyisi 750 miljardin euron elpymisrahastoa. Tämä muistio on salattu 25 vuodeksi, kansanedustajiltakin, eikä ole kerrottu, keiden välillä keskustelu on käyty. [Mauri Peltokangas: Härskiä!] Kansalaisilla on saattanut herätä kysymys muistion ja keskustelun aitoudesta. Jos valtioneuvoston kanslia kokee muistion niin salaiseksi, ettei sitä voi luovuttaa edes eduskunnalle, niin miksi valtioneuvoston kanslia ei ole tehnyt poliisille tutkintapyyntöä asiakirjojen vuotamisesta? Tätä vuotoa voi hyvin verrata [Puhemies koputtaa] al-Hol-asiakirjavuotoon, josta ulkoministeriö teki tutkintapyynnön poliisille. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja nyt on aika täynnä. 

Eduskunta ei voi sallia elvytyspaketin äänestystä tietoisena...  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Tästä jatkaa edustaja Koskela. 

... siitä, että kansanedustajien tiedonsaantia on asian valmistelussa rajoitettu. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Niin, edustaja Koskela, olkaa hyvä.