Viimeksi julkaistu 2.7.2021 13.34

Täysistunnon puheenvuoro PTK 55/2021 vp Täysistunto Tiistai 11.5.2021 klo 13.59—4.24

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
18.11 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Hassi otti tuossa esiin sodan käyneitä miehiä. ”Laulakaamme nyt nuoret pojat tämän talon kunniaksi, ettei se olo täällä kävisi meille niin tukalaksi. Sinisilmälammen rannalla on tämä poika kasvatettu, Suomenniemen vartijaksi olen minä opetettu.” Tämä oli pätkä isoisäni ”Muistoja varusmiesajalta” ‑kirjasta. Se on minulla tuolla pöydällä, kun tänne sitä ei saa tuoda, ja siellä ovat myös hänen sotilaspassinsa ja kantakorttinsa, ja tätä perintöä aion ylläpitää ja aion vastustaa ehdottomasti meidän itsenäisyytemme valuttamista Euroopan unionille, koska siihen tämä mielestäni johtaa. 

Oletan, että isoisäni oli maalaisliiton miehiä. Muistatte kaikki varmaan tuohon aikaan sen maalaisliiton mainoksen, jossa oli pieni mökki siellä reunalla ja siihen löivät salamat, joissa luki ”kommunismi” ja ”sosialismi”, ja alla luki ”Vaara uhkaa! Maalaisliitto pelastaa”. Jos käännämme sen tähän päivään, niin niissä nuolissa voisi lukea ”vihreä siirtymä” ja ”ekososialismi”, mutta nyt vaara ei enää uhkaa. Keskusta on siellä alareunassa, ja se on liittämässä meitä tällaiseen sosialistiseen järjestelmään, jossa me alamme maksamaan Etelä-Euroopan velkoja, keventämään verotusta, antamaan heille isompia lapsilisiä. [Perussuomalaisten ryhmästä: Suoraa sosialismia!] 

Arvoisa puhemies! Pikkasen jo tuossa debatissa kerkesin sanoa siitä, mutta tosiaan, minä olen tänään jättänyt tutkintapyynnön Ylen uutisissa olleesta vuodosta. Ylen tietojen mukaan neuvoston oikeuspalvelun yksi johtava virkahenkilö vastasi viikko sitten, että elvytyspaketin hylkääminen jossakin jäsenmaassa johtaisi ennennäkemättömään mainehaittaan ja poliittiseen paineeseen kyseiselle jäsenmaalle. Käytännössä elvytyspakettia varten luotu rakennelma romahtaisi. Tällainen mainehaitta voisi merkitä esimerkiksi sitä, että Suomen vaikutusmahdollisuudet tuleviin EU-päätöksiin heikkenisivät vuosiksi. Tämän arveltiin painostavan ja/tai ohjaavan päätöksentekijöitä eduskuntalaitoksessa, kun asia oli käsittelyssä samaan aikaan muun muassa perustusvaliokunnassa. 

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenet halusivat lisätietoja tästä Yleisradiolle vuodetusta keskustelusta, ja median tietojen mukaan valtioneuvoston kanslia vaati valtiovarainvaliokuntaa salaamaan nämä muistiinpanot, ja näin ollen ne tulevat julkisiksi vasta 25 vuoden kuluttua. [Perussuomalaisten ryhmästä: Huhhuh!] Valtioneuvostolle muistiinpanot jaettiin numeroituina kopioina, jotka kerättiin pois, ja median mukaan EU-asioiden osastopäällikkö Kare Halonen ei kertonut valiokunnallekaan, ketkä puhelinkeskustelun ovat käyneet. Halonen ei myöskään kertonut sitä, oliko muistiinpanot toimitettu pääministeri Marinille. 

Jos muistiinpanot on jo vuodettu Yleisradiolle ja Yle on julkaissut niistä sisällön, niin minkä ihmeen takia ne pitäisi salata meiltä? Miksi ei voida kertoa, ketkä puhelinkeskustelun ovat käyneet? Eduskunta on kuitenkin korkein päättävä elin, ja kyseessä on Suomen ja Suomen kansan tulevaisuuden kannalta merkittävä päätös, joka saattaa johtaa itsenäisyytemme murentumiseen ja päätösvallan siirtymiseen yhä enemmän EU:n alaiseksi vastoin perustuslakiamme. Ennen päätöksentekoa eduskunnan tulee saada tietää, kuka tällaisen nootin on antanut ja kenelle. Väistämättä tulee mieleen, onko kyseisten muistiinpanojen vuotamisella haluttu vaikuttaa eduskunnan päätöksentekoon ja onko kyseistä puhelinkeskustelua edes käyty. [Sanna Antikainen: Hämärää vaikuttamista!] Jos puhelinkeskustelu on käyty, niin keiden välillä ja kenen aloitteesta? [Puhemies: 5 minuuttia!] — Arvoisa rouva puhemies, tässä on pieni pätkä vielä. 

Jos valtioneuvoston kanslia kokee edellä mainitut asiakirjat niin salaisiksi, ettei niitä voi luovuttaa eduskunnalle, niin miksi valtioneuvoston kanslia ei ole tehnyt poliisille tutkintapyyntöä asiakirjojen vuotamisesta? Tätä vuotoa voi hyvin verrata al-Hol-asiakirjavuotoon, josta ulkoministeriö teki tutkintapyynnön poliisille. Miksi hallitus ei nyt jyrähdä, kuten joulukuussa 2019? 

Näin maalaisjärjellä oikeusvaltioperiaatetta ajatellen [Puhemies koputtaa] ja myös eduskunnan, kansanedustajan tiedonsaantioikeutta ajatellen kyseiset tiedot on saatettava todisteina eduskunnalle ennen kuin päätöstä elpymispakettiin osallistumisesta voidaan tehdä. — Kiitoksia. [Sanna Antikainen: Erinomainen puheenvuoro! Haisee palaneen käry hallituksessa, vain se salaa, jolla on jotakin salattavaa!] 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Sankelo.