Täysistunnon puheenvuoro
PTK
56
2019 vp
Täysistunto
Torstai 24.10.2019 klo 15.59—19.55
2.9
Suullinen kysymys keinoista merten muoviroskaantumisen vähentämiseksi (Mikko Ollikainen r)
Suullinen kysymys
SKT 51/2019 vp
17.02
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Aivan kuten sanoitte, merten roskaantumiseen ja ennen kaikkea muoviroskaan on herätty ympäri maailmaa. Suomi on ollut tässä myös hyvin aktiivinen; jo viime hallituskaudella valmisteltiin muovitiekartta, missä etsittiin keinoja, miten voimme vähentää muovin käyttöä, miten voimme korvata muovin käyttöä ja miten voimme kierrättää muovia paremmin. Nämä kaikki ovat toimia, jotka myös auttavat siinä, että muovia ei päätyisi niin paljon meriin roskaamaan. 
Me olemme myös hyvin aktiivisia kansainvälisesti tässä merten muoviroska-asiassa, niin HELCOMin eli Itämeren ympärillä olevien valtioiden yhteisessä elimessä kuin myös G20-maiden piirissä, jossa olemme kutsuttuna — nimenomaan kiertotalouden ja siinä tämän muoviroskaantumisen estämisen vuoksi olemme olleet siellä kuulolla — ja nyt Pohjoismaat ovat yhdessä tekemässä tämmöisiä selvityksiä, mitä konkreettisia toimia voimme tehdä merten muoviroskaantumisen vähentämiseksi, [Puhemies koputtaa] ja voimme viedä sitten myös YK:n kansainväliseen ympäristökokoukseen näitä keinoja, mitä konkreettisesti haluamme Pohjoismaissa yhdessä etsiä. 
Viimeksi julkaistu 22.11.2019 14.18