Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.25

Täysistunnon puheenvuoro PTK 56/2020 vp Täysistunto Perjantai 17.4.2020 klo 13.02—16.18

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2020 vp
15.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Pykälä olisi voimassa 31.7.2020 asti liittyen toimielinten päätöksentekotapoihin ja sähköistä kokousta koskeva pykälä olisi voimassa 31.5.2021 saakka elikkä ensi vuoden toukokuulle saakka. 

Arvoisa puhemies! Valtioneuvosto linjasi toimintaohjeena, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, pois lukien kansanedustajat, valtionjohtaja ja kunnalliset luottamushenkilöt. Vaikka edellä tarkoitetut rajoitukset julkisista kokoontumisista ja yli 70-vuotiaiden liikkumisesta eivät koske kunnan toimielimiä tai kunnallisia luottamushenkilöitä, on kunnissa poikkeusolosuhteiden johdosta aiempaa laajemmin otettu käytäntöön kuntalain 410/2015 mukainen sääntö, että toimielinten kokoontumisia varsinaisiin kokouksiin voidaan välttää. Tämä on hyvä asia. Tällä ennaltaehkäistään koronavirusepidemian leviäminen. 

Monissa kunnissa, esimerkiksi Espoossa, jossa toimin itse kuntavaltuutettuna, ollaan myös ottamassa tämä käytäntöön, ja se on erittäin hyvä asia, joskin kysymyksiä on tullut, että kuinka näistä kokouksista sitten selviää. Tällä isolla digiloikalla on monesti myös sitten ikäihmisiä syrjiviä vaikutuksia. Monet ihmiset eivät välttämättä hallitse erilaisia sähköisiä kokouskäytäntöjä. Ja nyt kun kaikki on tullut yhtenä suurena rytinänä liittyen koronaan, niin kukaan ei myöskään mene sinne kotiin auttamaan eikä neuvomaan, koska siinä on sitten näitä tartuntariskejä myös. Jos se kone siellä kotona on, niin täytyy sitten vain rohkeasti tarttua siihen koneeseen ja ryhtyä sitä kokeilemaan. Eräs ystäväni, joka on tämän maagisen 70 v ‑rajapyykin ylittänyt, totesi silloin kun nämä liikkumisrajoitukset astuivat voimaan, että nyt hän on karanteenissa, kun hän on 70 v, kunnes hän hoksasi, että voi ei, eihän olekaan, koska hän on kunnallinen luottamushenkilö ja hän pääsee sitten liikkumaan. Siitä hän sitten kovasti riemuitsi. Nyt hän on laittanut minulle viestiä, mitä kaikkea hän on oppinut tänä aikana, kun hän on ollut kuitenkin niin sanotusti karanteenissa. Hän on osallistunut jo Skype-kokouksiin, hän on käynyt jo Teams-kokouksissa, ja sähköinen maailma on auennut ihan eri tavalla. On ollut hieno seurata ja kannustaa häntä, että kyllä näistä kaikista asioista selviää. Mutta kuitenkaan eivät välttämättä kaikki. 

Tällä digiloikalla ja myös näillä sähköisillä kokouksilla voi olla myös pelottava vaikutus, kun me menemme seuraaviin kuntavaaleihin. Ehdokkaat, ne ikääntyneet, eivät ehkä uskalla lähteä ehdolle, vaikka me tarvitsemme kaikkia, kaiken ikäisiä, päättämään kuntien asioista, koska sitä, että kokemus tuo varmuutta ja osaamista, tarvitaan joka alalta. Toivottavasti ihmiset eivät säikähdä sitä, että päättäjäksi pitää olla sellainen nettiguru ja sähköisten asioiden hallitsija, että ilman paperia ja kynää ei enää tässä maailmassa pärjää. Toivottavasti paperilla ja kynälläkin edelleen mennään eteenpäin, ja paperit myös pysyvät kunnallisessa päätöksenteossa mukana silloin, kun seuraavan kerran istumme siellä samassa salissa päättämässä asioista. 

Mutta kuten jo aikaisemmassa puheenvuorossa totesin, niin kuka olisi uskonut, miten valtavasti korona mullistaa meidän maailmaa ja miten paljon erilaista lainsäädäntötyötä ja muutoksia se on tuonut meille tullessaan. Kaikki joudumme reagoimaan, kaikki olemme samassa veneessä ja yritämme sitten mahdollisuuksiemme mukaan viedä asioita eteenpäin. Minä näen, että asia on hyvä, tämäkin esitys, mutta kysyn nyt: millä tavalla me huolehdimme siitä, että kynä ja paperi pysyvät myös jatkossa päätöksenteossa mukana?